zľav: Pán Topoľ, Peťu, Jožo Zet, eN, Pavel, Janči, Natálka, Peťu, mama Mária, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Forézna story

eNeM 496/066

Bojnice - BOHokruh - 26. 9. 2017

Výsledky

Na BOHokruhu došlo k udalosti, s následkami nezlučiteľnými so životom. Kým zo starého Zeleného mosta rovne visiaci chlapík mládeNca do rozlúčky so žitím nenamotal, aktuálna udalosť je iná.

Miro eN Kriško (4:56:04 - 1./42,2km),

1. eN - eNeM496/066 Bojnice, BOHkruh, 26. 9. 2017 (split -7:15)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:18

1:03:40

1:37:40

2:06:27

2:43:16

3:11:23

3:43:03

4:10:32

4:21:41

34:18

29:23

34:00

28:47

36:50

28:07

31:40

27:28

11:09

6:52

5:53

6:48

5:45

7:22

5:37

6:20

5:30

5:05

prepytujeme, je v riti tak peknej, že to nemusí dopadnúť na jej obraz.

Bojnickí urbárnici (neutekali), totiž na miesto činu došikovali odborníkov forézneho druhu, machrov na metodiku, "Rež a rúbaj do krve!" Dôvod skonu nebožtíka, teda

Pána Topoľa, (na smrť mŕtvi neutekajú) už isto poznajú. Je leN otázkou času, kedy voči mládeNcovi vznesú obvineNie, že pána Topoľa je*lo z vyhýbavých odpovedí, ktorými bol kŕmeNý.

Nedopísal eN, 26. 9. 2017.