Teória strún story

eN-tý MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU

KOŠICE - 1. 10. 2017

Výsledky

Neodchádzajte! Ikona hrubo zavádza. Koho by interesovalo akési snové vlneNie, držiace vraj Všehomír za gule?

Teória strún story je o strunách na gitaru, ktoré si teNto rok, na rozdiel od roku minulého, už mládeNec v AUparku zakúpil. Môže teda skúmať vplyv strún na mládeNcovo MMM utekanie.

Miro eN Kriško (3:52:54 - 1./42,2km)

592. eN - 94. MMM - Košice, 1. 10. 2017 (split +4:28)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:26:16

0:53:20

1:20:13

1:47:53

2:15:54

2:44:14

3:12:52

3:40:58

3:52:54

26:16

27:04

26:53

27:40

28:01

28:20

28:38

28:06

11:56

5:15

5:25

5:23

5:32

5:36

5:40

5:44

5:37

5:26

.

Nezapísal eN, 20.-21. 10. 2017.