zľava: Roďo, Evka Vé, eN, Pavel, Janči, eN, dr. Michal, Roďo, Janči, Cagi, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Vnučka story

eNeM 497/067

Bojnice - BOHokruh - 2. 10. 2017

Výsledky

Ľudovít Vojtko, najrýchlejší mierečný bežec v histórii eN planéty a jej priľahlých satelitov, neutekal. Žiaľ nežije. Ale krv z jeho krvi vesmírom koluje. Počnúc 497-mou edíciou eNeM, aj zoznamom všetkých spätých.

Evka Vojtková (bezčasu - 1./1,1km) z Bojníc (asi), je Ľudvova vnučka. Zároveň navštevuje aj atletický krúžok, ktorý vedie

Roderik Roďo Rybanský (bezčasu - 3./6,4km). Keď vedie, tak doviedol Evku na BOHokruh, aby jej

Miro eN Kriško (4:52:26 - 1./42,2km) názorne ukázal, kadiaľ cesta k mierečnej sláve jej deda nevedie.

1. eN - eNeM497/067 Bojnice, BOHkruh, 2. 10. 2017 (split -17:33)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:42

1:13:41

1:50:06

2:26:51

3:02:07

3:35:24

4:08:51

4:40:04

4:52:26

36:42

36:59

36:25

36:45

35:17

33:17

33:27

31:13

12:22

7:20

7:24

7:17

7:21

7:03

6:39

6:41

6:15

5:38

.

Nedopísal eN, 2. 10. 2017.