2. 1. 2018 Utorok

4256.

Je to zlé KamieNko môj?

Si píš! Prikázanie nezabiješ prelomeNé! Krvák ako sviňa.

Nemôžem za to. Na vine je Kain.

Môžeš! Kain i Ábel sú dve strany jedného teba. Teda boli, kým...

Zas budú KamieNko môj. Ábel nie je smrteľne mŕtvy. Obživne.

Ale kedy? A prečo ho Kain zabil?

Zajtra isto nie. A prečo? Liezol mu na nervy. Furt by zbieral a tak.

2018-ty zberačský rok sa utešeNe, utešene rozbehol bez teba!

Ľavý čleNok, poraneNý pri nerovnom súboji s autom je už bezmála zahojeNý. Ale nechuteNstvo páchať bežné veci mocnie do nebývalých rozmerov. Od 22. 12. boli aktivačné prázdniny. Durch som ich preležal. Kain zosilnel, Ábel je v stave najvyššej zberačskej nebojaschopnosti...

Mlč a strať sa mi z uší! Nedá sa to počúvať.