zľava: Bicyglík, FeroMišo, eN, Jožko&Martula Ká, eN, Mário, FeRo, Allan, eN,

Martin, eN, Maťo, eN, Maťo, eŠeŠ, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

 Z rukáva story

eNeM 511/02

Prievidza - LETokruh - 27. 1. 2018

Výsledky

Nebyť piatkovo večerného mobiloidného avíza, že Hamburgový prorok,

František FeroMišo Michalička (3:56:41 - 1./42,2km) plánuje dokvitnúť na LETokruh,

Miro eN Kriško (5:25:45 - 2./42,2km) by teraz nemusel smoliť story, ktoré navzdory podtitulu, z rukáva nesype. Vzniká ťažko, lebo zlyháva fyzicky, dokumeNtaristicky, fotoremeselne, ilustračne, aj štatisticky.

NepripraveNosť utekaciu dokumeNtuje čas nevalnej kvality.

1. eN - eNeM511/02 Prievidza, LETkruh, 27. 1. 2018 (split +4:58)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:18

1:12:44

1:51:27

2:31:23

3:12:38

3:51:23

4:30:34

5:10:00

5:25:45

36:18

36:26

38:43

39:56

41:16

38:45

39:10

39:26

15:45

7:16

7:17

7:45

7:59

8:15

7:45

7:50

7:53

7:11

Neodfotokamarátovanie a nutnosť použiť ilustrašné foto z minulej edície eNeM, na ktorom sú paradoxne

František FeRo Robynek a Mário Duškevič (bezčasu - 7.;8./1,5; 3,0km) meNej rozostrení, ako ostatné postavičky, dokumeNtuje nepripraveNosť dokumeNtaristicku a foto remeselnú. Niektoré obrázky sú rozostreNé. Na orloji to setsakrameNtsky bije do očí.

Na vine FeRo, nie mládeNec! FeRo dokvitne a sype témy ako z rukáva. Zahltí nimi obmedzeNú búdkovú kapacitu. Napríklad, Mário má syndróm úradníckeho kolena. Bolí ho preto, lebo osem hodín vstáva a zase sadá za úradnícky stôl. Alebo, že ho interesuje, či by vydržal utekať vedľa komótneho mládeNca celý mierečný kus. Vraj keď sa mu podarí vyšetriť si u veliteľky štábu potrebný, nebojme sa povedať nemalý čas, rád to oprobuje. Nikdy nezabudne spomenúť Tomáša TéTé Trana. Je jeho oddaný fanúšik. Ako má potom mládeNec nezabúdať na dôležité úkony, ako fotokamarátovanie a tak? Na FeRo próbu sa mládeNec teší. Aj jeho interesuje. Nezabudol ale zdôrazniť, že FeRo musí dať dopredu vedieť, lebo dochádzka mládeNca na eNeM bez avíza nie je vzorná. Mohla by próbu zmariť.

Allan Ruttkay (bezčasu - 5./7,5km) je súčasť ilustrašnej sekcie orloja, ale mládeNec ho odfotokamarátovať nezabudol. Patrí medzi všetkých spätých s eNeM, so štatútom bežca kométového typu. Fotoateliér nie je ich obľubeNé miesto, tak ich fotíme iba počas jedného preletu.

Martula a Jožko Kramárikovci (bezčasu - 1.;8./1,5km) potešili svojim výskytom FeroMiša. Mohol od prvého kola utekať bez obáv, či ktosi na LETko dokvitne a utekanie bude smeroplatné. To býva počas eNeM ruská ruleta. Dnes nebola. FeroMišo si bez náhlenia odbehol 27 kôl a "kúsek". 334/4-tá akcia ho v rozbiehajúcej sa sezóne posunula medzi tri najčinorodejšie postavičky v zberačskom ČSSR priestore.

Ak Včielka Mája v nedeľu, kedy je ŽH287/02, nenaplánuje upratovať úľ, alebo FeroMišo nepôjde s deťmi na preteky a Míra Vostrý neobjaví jakýska "nehamburg", ktorý bude utekať, FeroMišo so Šaňoprezidentom môžu vytvoriť najčinorodejšie duo. Ako za starých dobrých časov, teda až na vajatanie mládeNca.

Hneď po Kramárikovcoch sa zjavil na pľace

Martin Loziňák (1:09:57 - 3./12,9km), Beháva akceptovanú BROSE variantu LETokruhu. Nie, že by na tom záležalo, ale skonzumovaná 27. 1. 2018 ho zaradila na tretiu figúru eNeM511 rezultátov.

Martin Maťo Pekár (bezčasu - 4./12,2km) je múzou podtitulu dnešnej story. Nie je zhovorčivý, ako FeRo. Nesype témy z rukávu. Zato sype veci! Dnes bežecké tričko AK Baník Prievidza. Keď má tričko Achilles Handlová, s ktorými udržujem nadštandardné vzťahy, prečo ho nemá môj domovský klub, spýtal sa seba a mládeNca, aby doslova z rukávu vysypal parádny návrh trička, zhotovený sublimačnou technológiou u firmy ATTIS, za zaujímavú cenu. Behá a robí "prieskum trhu", aby zistil, koľko kusov bude potrebovať.

Nemožno nepovedať, že Maťo je hrdina. Nie pre snahu zaodieť Baník, ale pre vskutku božská trpezlivosť. Vydržal popri komótne sa sunúcom, lameNtujúcom mládeNcovi, cupkať dlhých osem kôl. Udržal na pľace rytiera nepripraveNej postavy aj po odchode FeroMiša.

Števo eŠeŠ Ševčík (bezčasu - 6./3,2km) pribehol s cieľom utekať dlhší kus, ako dve kolá, ktoré zostávali do konca eNeM, keď sa prezeNtoval. Nevedel, že FeroMišo požiadal o presun štartu z 9-tej na 8-mu hodinu a bolo mu vyhoveNé. To zachránilo mládeNcovi akciu. Nebyť avíza od FeroMiša,  ráno by sa mu na LETko terigať isto nechcelo.

Štart skôr pripravil eŠeŠ o pár potrebných tréningových kilometrov. Po ročnej pauze chce opäť utekať ČSOB Bratislava Marathon. Zatiaľ ho vraj nič nebolí, ČSOB BM je jeho obľúbený maratón, koná isto správne.

eŠeŠ nemá Maťovu trpezlivosť. Prvé kolo s ním mládeNec o minútu zrýchlil, aby ho až tak nebrzdil. Málo! V druhom kole žiadal eŠeŠ vyššiu rýchlosť. Tak zrýchlili o ďalšiu minútu. Vďaka tomu zdvihla Nessie hlavu z hlbokej biedy, na úroveŇ biedy stredne hlbokej.

PoučeNie môžeme sypať z rukávu. Behať dva kúsky za mesiac a okrem toho nič viac, nie je cesta z opísanej biedy. Labky bolia už po desiatich km a dobiehanie až do trpkého konca potom nemá konca kraja.

Zapísal eN, 27. 1. 2018.