1. 3. 2018 Štvrtok

4315.

Tvoji dreváci vždy ohlasujú odveciodnú tému.

Ako by som ti to KamieNko môj...?

Skrátka eNtý. Hlavne skrátka.

Pajdulák nechápe, že hlavný problém je pod nohami.

Ja by som povedal, že na krku a tam, kde je štranok prikapčaný.

Hlavný problém je pod nohami KamieNko môj.

Piesok, ani prípadná voda v akvárku nevadí. Drevák vie plávať.

LeNže to sú presýpacie hodiny, nie akvárium. Lepší dlhý štranok a veľa piesku pod nohami, ako naopak.

Čo tým chceš povedať?

Piesku ubúda, štranok sa napína. Pomaly v záchranu strácam vieru.

Aký je to piesok a z čoho je upleteNý štranok?

Piesok je droliaca sa motivácia, štranok utekacie nechuteNstvo.

Ak tvoje, úprimnú sústrasť. Drevák je v riti. Dlho to neustojí.

NezamieŇaj osoby a obsadeNie KamieNko môj. V riti som ja!

Tak z nej konečne vylez, obráť hodiny a zachráň dreváka!

KamieNko môj kámo snový

Nie je tu leN na okrasu

Poradil zvrátiť chod času

No či semieNkom ľanovým

alebo chia seed užiť

to už kámo nepovedal

Zmizol jak v púšti dromedár

Lebo aj kameNní muži

mávajú svoje potreby

Aj dreveNí pajduláci  

aj mládeNec Tak česť práci

Otázka znie ryť či neryť

piesoček motivácie