zľava: Janči, eN, Pavel, Maťo, DobroSvet, AleNka, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

 PíÁr na jar story

eNeM 515/06

Bojnice BOHokruh - 2. 4. 2018

Výsledky

Miro eN Kriško (5:27:30 - 1./42,2km).

1. eN - eNeM515/06 Bojnice, BOHkruh, 2. 4. 2018 (split +19:35)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:37:05

1:14:04

1:49:32

2:25:40

3:02:32

3:39:05

4:16:52

5:05:00

5:27:30

37:05

36:59

35:27

36:09

36:51

36:34

37:46

48:08

22:30

7:25

7:24

7:05

7:14

7:22

7:19

7:33

9:38

10:15

.

neZapísal eN, 2. 4. 2018.