zľava: Máma, Táta, Tomáš, Zuzka, Bára, eN, Verona, Juro O, Marienka, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

 Vratná

eNeM 519/10

Bojnice BOHokruh - 6. 5. 2018

Výsledky

Miro eN Kriško (5:08:18 - 1./42,2km).

1. eN - eNeM519/10 Bojnice, BOHkruh, 6. 5. 2018 (split -03:23)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:35:48

1:12:41

1:50:27

2:27:50

3:05:01

3:42:40

4:20:13

4:54:22

5:08:18

35:48

36:52

37:46

37:23

37:11

37:40

37:32

34:09

13:56

7:10

7:22

7:33

7:29

7:26

7:32

7:30

6:50

6:21

.

neZapísal eN, 6. 5. 2018.