15. 5. 2018 Utorok

4389.

KamieNko môj, asi som urieknutý.

Opíš s najvyššou možnou presnosťou priebeh urieknutia eNtý!

Tutoka ho máš KamieNko môj.

Hrozivá aneuryzma. Úprimnú sústrasť ty vole!

Iné riešeNie, ako hřbitovní kvítí, by sa nenašlo?

Nie. V tomto štádiu ide o najoptimálnejšie riešeNie.

Ktoré na mne šetrí písmeNkami? Také riešeNie si strč do recta!

Najčistejšie a najrovnejšie riešeNie. Charakter krivky urieknutia je kritický. Či sa ho mi ho podarí zrovnať, je neisté.

Pre mňa to ALE isté je! Zrovnávať priebeh, teda prietok rieky Nitry, popri ktorej na BOHokruhu utekám, nedovolím. Aj keď som z toho utekania "u rieky" urieknutý. Musel by som BOHokruh tretí raz premeriavať. Mám lepšie riešeNie. Urieknutie vylieči LETko, alebo SAMokruh. A ak ma LETko uletne, nedajoné SAMokruh usamne, vrátim sa na BOHokruh.

Čistec rovný, ti na špinavom, šikmom poli rúhania nerozkvitne. Ešte ti raz bude dobrý. Ale či budeš dobrý jemu, to je vo hviezdach.

Všetko je to vraj vo hviezdach

Tie nám žiaľ nič neprezradia

Ani nenaznačia kadiaľ

Ako nevypadnúť z hniezda

Majú nás v tak veľkej paži

že jej nedovidíš konca

Svet nemá takého honca

ktorý by všetky ustrážil

Čakaj na zvrat expanzie

Tak ako jojo špagátik

Z bodu si a v bod sa vrátiš