4. 6. 2018 Pondelok

4409.

KamieNko môj, včera som podpísal prevzatie, ale dal si mi nič.

Vyčkaj času, ako Husák hlasu eNtý.

Neviem si pomôcť, pripadá mi to ako jakýska hoax.

Niet pomoci. Pôjdeš do basy za zanedbanie výživnej povinnosti.

Ako obvineNý mám predsa určité práva!

Máš právo prehrať súd. Všetko ostatné bude použité proti tebe.

Hovorí kto?

Smeroplatný zástupca poškodeNej strany.

To akože ty, KamieNko môj.

Vyčkaj času, ako Husák hlasu, dozvieš sa.

Je to dáke zamotané

Ťažko sa v tom orieNtuje

Právne vákuum obklopuje

Predpovede čo sa stane

KamieNko hrá druhú stranu

Správa sa jak rozumbrada

Je to stelesneNá zrada

Zvoniť mládeNcovi hranu

Vyčkajme teda kým Gusto

dočká sa dákeho hlasu

Rudý pásik na okrasu

či hrozba že bude husto