7. 6. 2018 Štvrtok

4412.

Čo to bude KamieNko môj? Teda, ak to bude.

Mierečná domoveNka eNtý.

Kto a kedy ju bude nosiť? Teda, ak sa smiem spýtať.

Ty, keď pôjdeš do basy.

Furt otravuješ s basovým partom a nezaznela ani notéčka.

Nemaj obavu. Zaznie celý.

Kedy? Teda, že som tak smelý KamieNko môj.

Presne vtedy, kedy zaznieť má.

Obsesiu basovú má

KamieNko môj Kámo verný

ZacykleNý štítok dierny

bráni mu o inom dumať

Na obsesiu basovú

krátke sú bežné postupy

Nevyriešia to nákupy

liekov na chorobu snovú

Ak basovú obsesiu

nevyžeNie mu eN z búdky

MyšlieNkové prostitútky

na trvalú koncesiu

hneď uplatnia si opciu

...