8. 6. 2018 Piatok

4413.

Mierečná príležitosť má tak rýchly metabolizmus KamieNko môj,...

Ak ma chceš vohnať do myšlieNkovej slepej uličky eNtý, zabudni.

...že je nutné konať okamžite.

Čo týmto divným tvrdeNím chceš povedať?

Že stačí malé zaváhanie a mierečná príležitosť je premárneNá.

A ďalej?

Príležitosť utekať eNeM521/12, sa vyskytla tak nečakane, že som využil inštitút furtoidného oznamu. Môj metabolizmus je ale tak leNivý, že mi mierečná príležitosť skoro ulietla.

Z akého titulu ulietla?

Z titulu utekacej nepripraveNosti.

Preto pôjdeš do basy. Je najvyšší čas, aby ti to súd zrátal!

A sme doma! UtajeNá basová notéčka. Nehrám KamieNko môj.

Dnešnému dňu nečakane

narástli mierečné krídla

Krehké jak bublina z mydla

Surma surmila Do zbrane

Vojsko v zložeNí mládeNec

ako udretý poriskom

naklusáva na bojisko

Posúva sa prikrčeNe

do cieľa po zisk akcie

Nestál tam oblúk víťazný

Ďalší materiál dôkazný