zľava: FeroMišo, eN, Roďo, Pavel, Roďo, FeroMišo, eN, Juro, Matúš, Laco, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

 Dabl chtíč

eNeM 522/13

Bojnice BOHokruh - 24. 6. 2018

Výsledky

František FeroMišo Michalička (3:51:28 - 1./42,2km) bol prvý, napriek tomu, že je posledný. Posledný príslušník slávneho kmeŇa, schopný páchať slávne zberačské triky, ako napríklad, dabl Kysucký - eNeM. A navyše, vie realizovať veci, s ktorými má v poslednom čase mládeNec

Miro eN Kriško (5:53:24 - 2./42,2km), problémy väčšie, ako značné.

2. eN - eNeM522/13 Bojnice, BOHkruh, 24. 6. 2018 (split +7:42)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:39:40

1:19:09

2:00:55

2:43:28

3:28:22

4:18:38

4:58:21

5:36:43

5:53:24

39:40

39:29

41:46

42:33

44:54

50:15

39:43

38:22

16:41

7:56

7:54

8:21

8:31

8:59

10:03

7:57

7:40

7:36

Napríklad, blízke stretnutie eN druhu na BOHokruhu. Nebyť FeroMišovho Dabl chtíča, mládeNec by naň sotva zablúdil. Kór, keď zrána spŕchlo. A keby sa tam aj omylom vyskytol, bez FeroMiša by ho po pár km opustil. Radosť z utekania, úzko naviazaná na výkonnosť eNdorfínovej pumpy, poháňanej zberačskou činorodosťou, dosahovala hodnoty blízke nule.

Iba predstava, že v rezultátoch bude FeroMišo po eN eNDéCé mierečný solitér, bránila tvár miesta opustiť. Navzdory klesaniu tempa do hĺbky priam astronomickej.

Keď po zisku akcie FeroMišo BOHokruh opúšťal, utekacia nemohúcnosť mládeNca zlomila. Zvyšných 18 kôl kráčam, lebo niekto na mňa poštve Rýchlu zdravotnú pomoc. Aj by to splnil, keby neprišiel neodohnateľný

Laco Brezáni (bezčasu - 3./12,1km). To rozbehneš. Stačí to skúsiť. A podobné nezmysly, ktoré bytostne nasierajú automatického pilota.

Nasledovalo 11 lameNtovacích, "mamička moja" nekonečných kôl! A po nich cieľ, prostý akejkoľvek emócie.

Nedopísal eN, 24. 6. 2018.