zľava: Pavel, Maťo, eN, Marienka, Jožo Zet, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

 BleN story

eNeM 523/14

Bojnice BOHokruh - 27. 6. 2018

Výsledky

Ešte nejednu pirulu horkú ako bleN musí prehltnúť mládeNec

Miro eN Kriško (5:39:51 - 1./42,2km), aby sa mu aspoň tak trocheN podarilo zreštaurovať utekacie nivó, zdevastované nechuteNsvom.

1. eN - eNeM523/14 Bojnice, BOHkruh, 27. 6. 2018 (split +16:44)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:52

1:15:41

1:55:38

2:32:31

3:13:25

3:55:06

4:37:45

5:19:49

5:39:51

36:52

38:49

39:56

36:53

40:55

41:41

42:39

42:04

20:02

7:22

7:46

7:59

7:23

8:11

8:20

8:32

8:25

9:07

.

Nezapísal eN, 27. 6. 2018.