zľava: Martula&Jožko Kram´s, eN, Pavel, Janči, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

 Mistrál story

eNeM 524/15

Bojnice BOHokruh - 30. 6. 2018

Výsledky

Miro eN Kriško (5:28:48 - 1./42,2km) sa momeNtálne nachádza v stave mysle, v ktorom kašle na rokmi overeNé mierečné Hamburgové praktiky.

1. Pred Hamburgom nejedz! Jedol.

2. Striedaj cvičky! Nestrieda. Furt ADI Cloudfoam.

3. Utekaj na negative split! Zlaté oči. +5:39.

4. Nečum počas behu na stopky! Na polmierečnej méte čumel.

5. Nezrýchľuj pred 35-kou! Zrýchlil po 21,1km.

6. Nenasieraj automatického pilota! Nasieral. Od 21km - po 30km.

7. Hamburg sa uteká! Neutekal. 32-hé kolo kráčal.

8. Nemuč Nessie simulovaným topeNím! Mučil. Takto kruto:

1. eN - eNeM524/15 - Bojnice, BOHkruh, 30. 6. 2018 (split +5:39)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:38:13

1:16:09

1:53:41

2:32:57

3:10:16

3:46:28

4:27:32

5:11:38

5:28:48

38:13

37:56

37:32

39:16

37:18

36:12

41:05

44:05

17:10

7:39

7:35

7:30

7:51

7:28

7:14

8:13

8:49

7:49

.

Nedopísal eN, 30. 6. 2018.