5. 7. 2018 Štvrtok

4440.

eNtý, 976-ka žije?

Nežije KamieNko môj. Kompetencie po nej prebrala 977-ma.

Aj s chlpmi? To ako, či prebrala i neskonalú ignoranciu 976-ky?

V žiadnom prípade magora Emana! Posúď sám:

1. Pred Hamburgom nejedz! Nejedla.

2. Striedaj cvičky! ADI Galaxy 3.1 striedali ADI energy boost.

3. Utekaj na negative split! S odretými ušami -1:27.

4. Nečum počas behu na stopky! Raz krát omylom čumela.

5. Nezrýchľuj pred 35-kou! Nezrýchľovala.

6. Nenasieraj automatického pilota! Nasierala, lebo Janči eM.

7. Hamburg sa uteká! Langsám komótno, ale s dotykom behu.

8. Nemuč Nessie simulovaným topeNím! Nemučila.

Malý krok pre 977-ku, bezvýznamný z titulu zašlej Slávy.

Kvaltování toliko pro závoďáky dobré jest. Tam som ešte nedospel.

A myslíš, že niekedy dospeješ?

Myslím, teda netuším KamieNko môj. Ale aspoň sa pokúsim...

Tristá noha, tož dospievaj a pokúšaj.

Aj keď zúria vakácie

Nessie veľmi snažila sa

sexuálne tempo nasať