zľava: Martula&Jožko Kram´s, Petra, Roman, eN, Janči, eN, Pavel,

Roďo, eN, Laco, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

 MÚRik story

eNeM 527/18

Bojnice BOHokruh - 14. 07. 2018

Výsledky

Nie, že by na tom záležalo, ale sobotnú mládeNcovu deviatkovú akciu, súmerne združeNú podľa sedmičky, má na svedomí výhradne

Roman Tománek (3:24:14 - 1./42,2km), v nám blízkych kruhoch zvaný Standa.

Miro eN Kriško (5:03:24 - 2./42,2km) by síce bez chuti Romana, utekať na eN planéte, eNeM určite ohlásil. Ale ráno by sa na tvár BOH miesta nedostavil, lebo...

Roman zvaný Standa nemá problémy s prokrastináciou, ako mládeNec. Jeho výskyt na BOHokruhu bola istota, hraničiaca s istotou na eNtú. Tá dokázala roztrhnúť reťaz nechuteNstva, ktorou ráno Doba prikapčáva mládeNca k matracu.

2. eN - eNeM527/18 - Bojnice, BOHkruh, 14. 7. 2018 (split +0:11)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:35:01

1:10:07

1:46:32

2:23:26

3:00:03

3:37:20

4:13:34

4:48:09

5:03:24

35:01

35:06

36:25

36:55

36:37

37:16

36:14

34:35

15:15

7:00

7:01

7:17

7:23

7:19

7:27

7:15

6:55

6:57

.

Nezapísal eN, 14. 7. 2018.