zľava: TéTé, Martula&Jožko Kram´s, eN, Pavel, Roďo, Janči, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

 Twins Joy story

eNeM 529/20

Bojnice BOHokruh - 8. 8. 2018

Výsledky

Prechod do dôchodcovskej dimeNzii mládeNec nezvláda. Doktrína znie, každý deŇ, prostý aspoň podmierečnej dávky, je sabotáž Misie, ktorá má vrátiť prvú Behajkovu zberačskú figúrku 2018, na rodnú hrudu.

MládeNec vie, že v objeme nabehaných km trestuhodne zaostáva. Vie aj to, že bez navýšeNia km sa budú z figúrky tešiť Čechové. Ale keď sa nedarí, tak sa nedarí.

Naháňanie smiešneho Sub5 limitu, počas eNeM528, ho sotilo na listinu zraneNých. Pravý kríž spáchal dvoj deNnú sabotáž. DeŇ po, teda v nedeľu, si mládeNec ešte aspoň jedno kolo pre podmierečného ČéČe-ho vyvzdoroval. Viac sa nedalo. Pondelkovo-utorková sabotáž a v stredu, to ako dnes, sa so sklzom mu vlastným, vydal na skusy.

Neskoré opusteNie jaskyne spôsobilo, že blízke stretnutie

Tomáš TéTé Tran (bezčasu - 5./1,1km) a

Miro eN Kriško (4:54:01 - 1./42,2km),

1. eN - eNeM529/20 - Bojnice, BOHkruh, 8. 8. 2018 (split +3:33)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:40

1:09:55

1:44:37

2:18:04

2:50:55

3:27:54

4:06:28

4:40:43

4:54:01

34:40

35:15

34:42

33:27

32:51

36:59

38:34

34:16

13:18

6:56

7:03

6:56

6:41

6:34

7:24

7:43

6:51

6:03

bolo iba jednosmerné. MládeNec TéTého videl, TéTé mládeNca nie. Ale aj v nulasmernom móde by sa TéTe na orloji zjavil.

Martula a Jožko Kramárikovci (bezčasu - 1.;4./3,3km), bežiaci TéTému v pätách, teda už tiež mimo BOHokruhový rámec, výskyt mládeNcovi nahlásili. Preto foto pred Korzo mrežou, za ktorú by mládeNca posadili za prelomeNie Hamburgových pravidiel, nebyť blízkych stretnutí s eNeM spätých postavičiek  na tvári miesta a v obojsmernom móde.

Pavel Opálený (bezčasu - 5./1,1km), BOHokruhová istota kométového typu, prelietal tam a späť, keď sa mládeNec nachádzal v dolnej úvrati tempografu. Zatlačila ho tam dvojičková radosť. O čo go? Strojcom je

Ján Janči Meszároš (bezčasu - 2./14,3km). Prvá Twins Joy, dvojičková radosť mládeNca vzniká, keď sa na tvári eNeM miesta Janči zjaví.

MládeNec sa teší, keď preberajú, čo sa udialo od posledného blízkeho stretnutia. Druhýkrát sa teší, keď ho Janči opúšťa, lebo mládeNcovo tempo je pre závodníka telom a dušou komótne.

Väčšinou uteká svižnejšie kolá a popri mládeNcovi ich vyklusáva. Dnes sa mu rýchlejšie bežať nežiadalo. Tak vyklusával a mýlil automatického pilota. Nie až tak, aby ho vytočil a vyhnal od knipla, ale zato dosť dlho. Preto tá jama a pozitívny split +3:33 a veľká druhá radosť...

Janči si kolá nerátal a nerátal mu ich ani mládeNec. Preberali dávnu "Slávu" prievidzských maratóncov, ich prítomnosť, budúcnosť a tak. Prišla reč aj na vekové koeficieNty. Janči ich rázne odmieta. Má sa podľa neho porovnávať iba reálne dosiahnutý, nespochybniteľný čas. Je v tom kus rácia, ale mládeNec má vekové koeficienty rád. Iba skrz ne dokáže vyzdvihnúť niektoré výkony starších. Odmieta prihliadanie na vek jedine pri zisťovaní IQ.

Ak Vám nelezie do búdky, odkiaľ je vo výsledkoch Jančiho 13,2 km, keď kolá nik nerátal, eNergetics nepustí. 12-te, až 23-tie kolo sú rýchlejšie, ako ostatné, s výnimkou posledných štyroch.

Roderik Roďo Rybanský (bezčasu - 3./5,5km) sa prišiel na BOHokruh prebehnúť, aby sa rozlúčil s neposlušným koleNom. Budúci týždeň s ním ide do servisu. Ak sa nemýlime, direkt do Košíc. Lepšie by bolo, keby na MMM, ale keď koleno neposlúcha a nedá sa inak...

Zapísal eN, 8. 8. 2018.