zľava: Allan, Katarínka, FeRo, ČistéKáčko, Luky, AleNka, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

ČistéKáčko story

eNeM 531/22

Prievidza SAMokruh - 15. 8. 2018

Výsledky

Z tempografu je možné vyveštiť, že mládenec

Miro eN Kriško (5:15:49 - 1./42,2km) mal eNeM531 na riadnom háku.

1. eN - eNeM531/22 Prievidza, SAMkruh, 15. 8. 2018 (split +43:44)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:32:54

1:08:38

1:47:03

2:24:10

3:08:13

3:55:55

4:44:34

5:31:34

5:51:14

32:54

35:44

38:25

37:07

44:03

47:42

48:40

47:00

19:40

6:35

7:09

7:41

7:25

8:49

9:32

9:44

9:24

8:58

Z titulu dochvíľnosti by to bola svojstojná veštba, lebo štartoval po urputnom, 12-hodinovom boji. Až k večeru položil na lopatky utekacie nechuteNstvo, ktoré udatne bránilo východ z jaskyne. Bolo mu jasné, že bude utekať do noci a pomoc všetkých spätých s eNeM, vzhľadom na sklz, je málo pravdepodobná. Ale zázraky sa našťastie diali.

Aká je pravdepodobnosť, že na SAMokruhu, ktorý mládeNec vybral, aby nemusel po zotmeNí prevlákať bicyglík, sa vyskytne synovec

Lukáš Luky Lengyel (bezčasu - 3./0,5km), bytom Štrasburg? Minimálna, ale stalo sa. Pricestoval na dovoleNku na eN planéte a v Kľačne, odkiaľ má manželku. Luky už utekaniu neholduje. Na SAMokruhu je plácok, kde načieral do súdka Work Out zábavy. Pravdepodobnosť, že sa vyskytne aj Lukyho matka a mládeNcova sestra,

Alena AleNka Lengyelová (bezčasu - 1./4,0km) bola rádovo vyššia. Jej FIT náramok je na mládeNcovej strane. Neúprosne ju vyháňa von. A nie iba razkrát za deŇ. Keď nenapočíta dostatok chodivých kilometrov, vyženie ju aj do noci, čo sa udialo práve dnes.

Allan Rutkay (bezčasu - 2./7,6km) patrí do skupiny s eNeM spätých kométového typu. MládeNec s ním máva verbálny kontakt, preto vie, že jeho trajektória prechádza obitromi eNeM okruhmi. Kométa

Katarína Šudykatarínka Šatarová (bezčasu - 2./0,5km) sa už veľmi dlho v rezultátoch eNeM nevyskytla. So Šudykatarínkov mládeNec verbálny kontakt nemáva, preto je možné, že uvedeNé priezvisko je zmätočné. Potvrdiť by to musel

František FeRo Robynek (bezčasu - 3./0,5km), najinformovanejší člen skupiny všetkých spätých s eNeM. Od neho mládeNec vie, že citujeme, "bola vymenená za novší model". Či aj Šudykatarínka siahla po novšom modeli, FeRo povedať nestihol, lebo si iba odskočil od rodinky na prechádzke, teda v civile, vo vietnamkách, na jedno kolo. Ale kým sa opäť pripojil k rodinke, inšpiroval mládeNca k podtitulu dnešnej story.

Bol na dovolenke v "Juhoške", na nejakom ostrove. Čo prvé napadne bežca na ostrove? Domorodci? Malária? Tiger?  Samá voda. Napadne ho, že ostrov obehne. Po pláži to šlo. Žiaľ, žiadna pláž netrvá večne. Skončila a FeRo vymyslel, že to strihne krížom, skrz nestabilné skalné terasy, zarastené stromami. Keď sa ho kus kamennej terasy a strom pokúsili pochovať, opustil myšlienku obehnutia a bol rád, že mu v hrobe zostala iba noha. Skrvavenú ju vytiahol a vrátil sa do rezortu. Keď sa ho majiteľ pýtal, prečo je krvavý, vyšiel s pravdou von. Si sa zbláznil?!, chytal sa za hlavu. Ak by sa utrhol väčší kus, 200 rokov by ho vraj nik nenašiel. Svoju konanie ohodnotil FeRo svojsky, "ako keď sa osprchuje policajt", čistý ko*ot!

No nepoužite to, ako podtitul. Tempograf, akým sa blysol mládeNec, môže nakresliť iba "osprchovaný policajt". Cítil, že rýchlo neuteká. Ale že klesol až tak hlboko do tempového suterénu, tak to nečakal, ani v najhoršom sne. Ešteže sa to udialo pod rúškom noci. Pred všeckýma ľuďáma by to bola ostuda prenáramná.

Zapísal eN, 15. 8. 2018.