25. 8. 2018 Sobota

4493.

eNtý, prečo sa neozývaš?

KamieNko môj, už som v Londone bol, stačilo.

To nie si ty, ale Jožo Spiška!

Číslo som vyrobil ja, čiže som tak trocheN v Londone bol.

Jožo sa plánuje ozvať?

Žiaľ, neplánuje.

Nezakvitla tamariška

Spôsobil to oznam v pošte

prieraznejší ako oštep

že odišiel Jožo Spiška

Úderník behu robotný

napredoval pokiaľ šlo to

kým mu nevysadil motor

UslzeNý deň sobotný

Hrubá čiara v šichtovnici

Pod ňou nie sú behy ďalšie

Svoj posledný cieľ už našiel

priamo na žitia hranici

Ráno živý večer v Nebi

Dokonané je Vydýchol

Dobúchalo srdce Ticho

Vyriešené Byť či nebyť

Buckinghamská brána pyšná

klopanie prehliada rada

Heavens Door krutá náhrada

Hare Rama Hare Krišna

Opäť Boston Londýn beží

V NY z Verrazzano mostu

V Chicagu zdraví starostu

Prežíva čo už raz prežil