zľava: TéTé, Laco, Juro, sused, Janči, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Čiga Biga story

eNeM 532/23

Prievidza LETokruh - 27. 8. 2018

Výsledky

Podajte slimákovi prst, zčigabigótní vás od hlavy po päty.

Miro eN Kriško (5:40:21 - 1./42,2km) nepodával jedeN, ale dva prsty. A nie razkrát. Preto vygeNeroval výryzne potupnejšie prepadajúci sa tempograf, ako v rámci eNeM531.

1. eN - eNeM532/23 Prievidza, LETkruh, 27. 8. 2018 (split +29:52)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:49

1:10:49

1:48:14

2:26:34

3:07:02

3:45:20

4:29:08

5:17:04

5:40:21

34:49

36:00

37:25

38:20

40:28

38:18

43:48

47:56

23:17

6:58

7:12

7:29

7:40

8:06

7:40

8:46

9:35

10:36

Ako výhovorka, ktorá nestojí groš, by čiga-biga karta prešla. Ale nikto, vrátane mládeNca, by na ňu groš nevsadil. DekadeNtný tempografový výtvarný štýl má koreŇ v poctivej a svedomitej práci mládeNca na poli ignorovania zberačskej činorodosti. Inými slovami, treba to vysedieť za TOSHIBOU, alebo vyležať na váľande.

Vzostupný segmeNt (v šiestej sekcii) má na svedomí, kto iný, ako

Ján Meszároš (bezčasu - 2./5km). Pribehol v nových ADIcvičkách, dal na mládeNcovom pravoboku 17-te a 18-te kolo. Tým vyhnal od knipla automatického pilota. Vidiac, že jeho ADIcvičky, rovnakému vzoru ako obul zúfalý mládeNec, boli výrazne rýchlejšie, odklonil ich do hôr.

Keď sa na LETko vrátil, našiel zúfalého zúfalca v ešte zúfalejšom stave. Z deviatich zostávajúcich kôl, musel päť odkráčať. Skraja bola klíma na LETku vskutku klimatická. Stáda žltých slimáčikov, s nohou veľkosti maximálne poldruha cm, si to srali priamo do jazdnej dráhy kamiónov Brose Maschinenbauwerk. Márne mládeNec tvrdil, že blízke stretnutie pneumatikového druhu, ani nerozchodia, ani nerodýchajú. A keby sa nedajoné blízke stretko nekonalo, stúpajúce slnko ich zastúpi.  

V prvých 5tich kolách vzal mládeNec "do teplejch" desiatky čiga biga neveriacich malých ulitníkov, pár klasicky väčších a odovzdal ich ópeke tráve.

Rastislav Rosinský (bezčasu - 3./0,7km) je dlhoročný sused z Čínskeho múru, kde mládeNec preži roky malín nezrelých a aj zrelých. Ako dobre, že sused vyrazil na rannú prechádzku v rovnakom čase, na rovnaké miesto. No nezakomponuj ho do rezultátov! Nebyť jeho, nebol by pretrpeNý eNeM532/23 smeroplatný.

Nie, že by sa na LETku nevyskytli ozajstní bežci a bežkyne. S trojicou, nepatriacou medzi všetkých spätých, bol dokonca kontak verbálny.

Ale k legitimovaniu a fotokamarátovaniu nedošlo. Prvý, ktorý utekal ráno tri-štyri kolá v protismere, sa na LETku vyskytol aj na obed. Nie ako bežec. Viezol asi auto do servisu. Keď videl mládeNca, zastavil, stiahol okno a vyzvedal, či druhá fáza. Keď počul, že furt prvá, neskrýval údiv. Chvíľočku na to zmohla mládeNca ČigaBigótnosť. Ak bol videNý počas nej, údiv bol určite zredukovaný.

Neschopnosť nakresliť oko milú tempografovú čiaru, necháva mládeNca, navzdory horúcemu letu, chladným. Búdku prehrieva jediná skutočnosť, za 41 dní načim utekať MMM! 

Zapísal eN, 27. 8. 2018.