zľava: WaterPoint, Marienka, Janči, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Dvojaktovka story

eNeM 534/25

Bojnice BOHokruh - 31. 8. 2018

Výsledky

Dejstvo prvé: Воскресіння, 30. 8. 2018

MládeNca, bojujúceho s výživnou svalovicou, ktorú si uhnal na LETku 27. 8. a oslava SNP 29. 8. ju nedokázala rozohnať, oslovila pred koncom piateho kola pani na bicykli, My sa poznáme! Ročník 1968? Asi nie, spochybnil jej fintu, ako nadviazať dialóg osloveNý. Som starší kus, ročník 1957. Desať rokov hore dole. Hlavné je nájsť zmysel života. Ja som ho našla v Hnutí Воскресіння. Život je odvtedy nádherný, začala sypať na mládeNca kydy z Biblie. Že Boh je iba dobro a všetko zlo je Diabol. S pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, Boh neexistuje, oponoval mládeNec. Musí existovať! Píše sa to v Biblii! V Biblii, ktorú napísal človek, ako manuál na manipulovanie s masami. Výčitka nemá v búdke, že načim utekať, ukončila Evanielizáciu bez akéhokoľvek ideologického posunu, na jednej, či druhej strane.

MládeNec sa potom už venoval Bohu iba tak, aby správne cvakal do eNergeticsa BOHokruhové kolá. 10-te, 11-te, 12-te. Začal sa zaoberať myšlieNkou, že sa mu uteká lepšie, ako v ostatných eNeM eveNtoch.

V tom Diabol! V 17-tom kole začal mať pocit, že zabudol cvaknúť kolo. Najlepší spôsob, ako sa o tom presvedčiť, je presvedčiť sa. Naslepo sa presunul do módu "RECALL". Teda, aspoň si to myslel. Nepresunul sa a narobil v kolách bordel, ako divá sviňa. Bežal 17-te, lebo nezabudol cvaknúť. Ale pri hľadaní "RECALL", cvakol dve kolá navyše.

A zase Diabol. Z toho sa nevysomáriš. Nacvakaj kolá po 27-me a budeš bežať nie 38, ale 48 kôl. Dôverčivý mládeNec na to skočil. Nacvakal a v tom Diabol otočil. 48 kôl na BOHokruhu je prudko nadmierečné dielo. Vykašli sa na utekania a ťahaj domov. Veď aj zajtra je deŇ. MládeNec opäť sadol na lep. Teda na bicyglík, aby zaviezol do jaskyne 19km dávku. Podmierečný ČéČé skákal od radosti, mierečný mu nevedel prísť na meNo. Všetkým sa nezavďačíš.

Dejstvo druhé: WaterPoint, 31. 8. 2018

Keby sa radosť, prameNiaca zo zberačskej aktivity mládeNca, hľadala tak ľahko, ako sekcia, v ktorej na tvár eNeM534/25 miesta dokvitol

Ján Janči Meszároš (bezčasu - 2./4,4km), Ostrov pozitívnej zberačskej deviácie by sa do oceánu jeho žitia nepotápal tak závratne rýchlo, ako sa potápa.

Miro eN Kriško (5:17:20 - 1./42,2km)

1. eN - eNeM534/25 - Bojnice, BOHkruh, 31. 8. 2018 (split -3:37)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:38:11

1:16:02

1:54:28

2:32:35

3:08:05

3:48:04

4:28:08

5:03:39

5:17:20

38:11

37:51

38:26

38:08

35:30

39:59

40:04

35:30

13:41

7:38

7:34

7:41

7:38

7:06

8:00

8:01

7:06

6:14

vie, že bez nadľahčujúcej radosti, ktorú generuje zbieranie maratónov, čaká Ostrov tragický údel Atlantídy.

Kedysi ťažil radosť rýpadlom. Čo bolo, bolo. Terasky rieši homeopatické dávky. Tak málo radosti dokáže v tom ktorom eNeM eveNte nájsť.

V prvom dejstve si mládeNec zabudol z WaterPointu vziať hrubo nedopitú minerálku. Nevracal sa po ňu. Ak by tam o deŇ bola, potešilo by ho to. Bola tam! O radosť je postarané.

Nechváľ deŇ pred večerom. V piatom kole mládeNec pri napájadle zastavil a minerálka v prdeli! Koho by napadlo, že ktosi bude v piatok ráno vyprázdňovať smetné koše? WP je totiž smetný kôš remeselníka z ľudu. Z hľadiska stolárskeho počin nevalný, zásadný z hľadiska eNviromentálneho.

Remeselníka z ľudu by sme pochválili, keby vyhodil iba igelitové vrece, bez radosti pod ním.

Prvé blízke stretnutie spätého s eNeM sa udialo v MarieNkinej slučke, pred 10-tym km. Kde inde, keď mocný hlas vydávala

Marienka Kleinová (bezčasu - 1. 1,1km). Mocný preto, lebo stála na druhom brehu rieky Nitry. Že kde je štart "toho" behu a kadiaľ sa beží? Behy podmierečné nepatria do mládeNcovho portfólia, ale

Janči Meszároš (bezčasu 2./4,4km) a Maťo Pekár spomínali, že sa má utekať v parku. Informáciu poslal skrz prudko pokleslú hladinu Nitry. Až keď Marienka zmizla, si uvedomil, že nezdôraznil, štart je 1. 9.! Čo ak si pomýlila dni? Skúmal prievidzský breh, ale Marienky, ktorej postavička na orloji nie je auteNtická, tam už nebola. Nedalo mu to tak prudko, že po skončeNí utekania jej to šiel zdôrazniť domov. Zdá sa, že to vedela. Ale asi nevedela, prečo jej to mládeNec hovorí, keď to vie.

Janči prifrčal v piatej sekcii tempografu. Dal si s mládeNcom štyri kolá, v ktorých riešil, či sa zúčastniť "toho" behu, alebo vyraziť za kopec. Dal argumenty za a proti. Z nich mládeNec usúdil, že "za kopcom" to bude z hľadiska jesenných cieľov vhodnejšie. Nevhodné iba z egoistického hľadiska, lebo na Deň ústavy plánuje utekať.

Janči sa po štyroch kolách začal pri WaterPointe naťahovať. Chcel si dať zopár roviniek. Rovinky na BOHokruhu nie sú to, čo byť majú, tak ho mládeNec odfotokamarátoval a poslal na atletický štadión, kde ich zvykne behávať. Potom 10km prosil automatického pilota, aby si opäť sadol na posledné dve sekcie za knipel a zodvihol hlavu Nessie.

Aby si dal pilot povedať, musel do neho liať BrownSugar o pät kôl skôr, ako sa patrí. Tú štipka radosti, o ktorú mládeNec prišiel s minerálkou, mu nahradila skutočnosť, že ho pilot vyslyšal.

 

BrownSugar, ktorý pilot nestihol vysrebať, ukryl mládeNec do invázneho porastu. Ani nie tak pred remeselníkom z ľudu, ako pred sebou. Ak ho tam zajtra nájde, ako keby rozkvitli slnečnice.

A slnečnica priatelia, to je radosť. A radosť drží nad hladinou Ostrov mládeNcovej pozitívnej zberačskej deviácie. Takže tak.  

Zapísal eN, 31. 8. 2018.