Zľava: Martula & Jožko, Peťu, Sused, eN, Pavel, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Hujer story

eNeM 539/30

Bojnice BOHokruh - 11. 9. 2018

Výsledky

Václav Lohniský (neutekal - †18. 2. 1980), pri nakrúcaní filmu Krakonoš a lyžníci ho zradilo srdce. Ale jeho + Smoliakov a Svěrákov,

Viktor Hujer, je nesmrteľný. Preto sa na BOHokruhu mohol vyskytnúť. Hlášky, "Tady jsem si dovolil pár švestiček ze své zahrádky, jestli se neurazíte.", alebo "Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit", patria k základným znalostiam z ČSSR kinematografie. Vďaka druhej sa Viktor Hujer zjavil aj na BOHokruhu.

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 3./1,1km) prevzal jeho rolu.  SMS 7:39:46 Prelet cez BOH práve fčul. PEŤU. SMS 8:03:37 Krams fčuleky. SMS 10:49:21 Prelet cez BOH č.2 a furt nyšt? PEŤU. Nyšt veru, lebo

Miro eN Kriško (4:49:44 - 1./42,2km)

1. eN - eNeM539/30 - Bojnice, BOHkruh, 11. 9. 2018 (split +2:34)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:35:45

1:06:53

1:43:51

2:15:23

2:53:29

3:25:34

4:04:02

4:36:29

4:49:44

35:45

31:08

36:58

31:32

38:07

32:05

38:27

32:28

13:15

7:09

6:14

7:24

6:18

7:37

6:25

7:41

6:30

6:02

vybavil u organizátor eNeM povoleNie štartovať na pravé poludnie. Dlho do noci, či skôr do rána, česal výsledky. Už pozná, že radšej utekať nenajedeNý, ako nevyspatý. Je požehnanie, mať na SMS vlne Hujera. Bez Peťu, ktorý bol darovať krv, by to bol nabetón neutekcí deŇ.

Martula a Jožko Kramárikovci (bezčasu - 1.,2./2,2km) k vybehnutiu Hujera nepotrebujú. Ale bez blízkeho stretnutia Peťu a Kram´s druhu, by bola smeroplatnosť 991-vej mládeNcovej akcie spochybniteľná. Bolo treba stretnúť dve auteNtické postavičky. Ale poludňajší BOHokruh pustý, ako po neuklárnom útoku! Potom sa začali zjavovať psíčkari. Je veľkou mládeNcovou chybou, že nie sú na zozname všetkých spätých. Všetkých zdraví a pozná mená ich štvornohých kamarátov. Jeden, so psíkom Rambom, ktorý kedysi skákal do diaľky cez 7 metrov, sa dal s mládeNcom do reči a situáciu to posunulo výrazne vpred. Zjavil sa

Pavel Rýchlonožka Opálený (bezčasu - 3./1,1km), ktorý na pľaci vyše mesiaca abseNtoval. K veľkému smútku mládeNca. Býval a snáď opäť bude, istota nad všetky istoty. Keď sa vracal od obligátneho splavu, kde máva obrátku, mládeNec sa práve nachádzal vo fotoateliéry. Bola príležitosť aktualizovať Rýchlonožkovu podobeNku. K osloveNiu nedošlo. Pavel utekal ťažšie, ako obvykle. Keby zastal, rozbiehalo by sa mu ešte ťažšie. Aktualizácia zostáva úloha stála.

Ďalšiu príležitosť, ktorá sa naskytla v ďalšom kole, si už mládeNec ujsť nenechal.

Rastislav Sused Rosinský (bezčasu - 3./1,1km) sa na BOHokruhu zjavil aj pred tým, ale mimo fotoateliérsku zónu. Druhé blízke stretnutie bolo priamo v nej. Teraz, alebo nikdy! OsloveNie, foto a tešeNie. Už aj sused Rosinský má v zozname všetkých s eNeM spätých podobeNku. Keď náhodou bývalý sused z Čínskeho múru na Nástenku zablúdi, je isté, že Nástenkovému slangu nebude rozumieť. Iba o poschodie nad ním býva prekladateľka, mládeNcova sestra

Alena AleNka Lengyelová, ktorej by bolo treba mobilovať, ak by na tvár miesta sused saxofonista (klarinetista?) v Baníckej dychovke neprifrčal. Chodieva dlhšie kusy, ako jedno kolo, ktoré eNeM539 zosmeroplatnilo a priblížilo mládeNca k vytúžeNej MMM 1000ke.

Táto méta má na svedomí pokrčeNosť Nessie. Štyri kolá komótne, päť usilovnejšie. To štyrikrát a posledné dve kolá ešte usilovnejšie. Letová hladina je príliš nízka, aby sa z tempografu dal vyveštiť MMM Sub4. Ale mládeNec bol tak potešeNý, že po 38-mom kole dal eNeM exurziu po všetkých okruhoch. Podmierečný ČéČe dostal nášup nie 1km, ale 4km.

     Zapísal eN, 11. 9. 2018.