Zľava: Martula & Jožko, Janči, Peťu, eN, Pavel, eN, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Točňa story

eNeM 540/31

Bojnice BOHokruh/Prievidza SAMokruh - 13. 9. 2018

Výsledky

NakloneNina Zemskej osi mládeNcovi skracuje deŇ! Ráno vstane, frčí na BOHokruh. Skôr, ako odbehne mierečnú dávku, Slnko má šichtu. Zmizne za obzor! BOHokruh obsadia protivné tmóny. Najprv mládeNca spomalia, potom ho bez bázne a hany z okruhu vyžeNú, ako plašivého psa. Nech sa stará, ak chce akciu.

Miro eN Kriško (5:12:57 - 1./42,2km) nepopiera netopiera. Odolával tmónom, pokiaľ ho strach nepremohol. Utekania v tme na BOHokruhu sa bojí, ako červ červeNého kríža.

1. eN - eNeM540/31 BojPrie, BOH/SAMkruh, 13. 9. 2018 (split +6:02)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:26

1:11:54

1:48:13

2:25:08

3:03:05

3:42:07

4:22:37

4:58:46

5:12:57

36:26

35:28

36:19

36:54

37:57

39:02

40:30

36:09

14:11

7:17

7:06

7:16

7:23

7:35

7:48

8:06

7:14

6:28

Mierečnú dávku musel dokrúžiť na SAMokruhu, kde na jeho strane stojí verejné osvetleNie. Tam sú odporné tmóny meNej silné v koleNách.

Martula a Jožko Kramárikovci (bezčasu - 1.,2./3,3km) mali výrazne dlhší deň, ako mládeNec. K blízkemu stretnutiu Kram´s druhu teda nemohlo dôjsť.

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 3./1,1km) mal určite dlhší deň, ako Kram´s, našťastie blízke stretnutie Peťu druhu sa uskutočnilo. Keď mládeNec prifrčal na BOHokruh, už mal mobil na uchu a volal, že čo je, čo je? eN stanica bola však nedostupná. MládeNec pred utekaním zbaví NOKIJU života. Nechce, aby z batohu v ružovom igelitovom vreci, prikapčanom s bicyglíkom o strom, vyzváňala do sveta, MajDaj, Spaste Moju Dušu!

S tým Hujerom si to posral!, prebodol Peťu výčitkou mládeNca. Ešteže som ti tu v utorok nenechal čokoládu a džúsik z obeda, ako som plánoval. To by som sa "tých pár švestiček ze své zahrádky" až do smrti nezbavil.

Čo je pravda, nie je lož. Utorkovú a dnešnú akciu zachránil mládeNcovi práve Peťu. Bez neho by z postele nevyliezol. PodobeNstvo s Viktorom Há je najvyššie možné vyznameNanie, nie hana.

Fotokamarátovanie a vyčerpaný Peťu opustil okruh. Nebol vyčerpaný z behu, napriek tomu, že bežal celý kurz z práce až na BOHokruh. Silu mu vzalo ukrývanie formy, ktorá mu rastie pod tričkom. To dá zabrať.

Pavel Rýchlonožka Opálený (bezčasu - 4./1,1km) prebehol, ako býva jeho dobrým zvykom, krátko po rozlúčke s Peťu. Ešte stále nie je verný prezývke, ktorú mu vymyslel FeroMišo. Teplo ho očividne zmáha. Preto mládeNec neaktualizuje. Počká, kým bude Pavel opäť rýchlonožný.  

Ján Janči Meszároš (bezčasu - 4./1,1km) sa k eNeM540 účasti musel samoudať skrz mobil. MládeNec ho z titulu krátkeho dňa tiež nezastihol. Bežal iba dve regeneračné kolá, lebo to v tréningu osolil viac, ako chutí jeho trieslam. 

Osirelý mládeNec, hoci už smeroplatný, volal lekárnickej loby. Že bude utekať do noci, nech pošlú Laca Brezániho. A oni, že nepošlú! Laci má vo štvrtok zazmluvnený basketbal. Ale že po ňom, okolo 21:00, by sa mohol ukázať. To tu už nebudem, bohorovne tvrdil mládeNec. A mýlil sa. Laci mal opäť pravdu. Na SAMokruhu by ho bol býval v pohode zastihol. Nedivte sa, Laco je otvorená hlava, študoval MatFyz.

1000-ka v rámci MMM, je vďaka všetkým spätým stále hrateľná. Nedá sa povedať, že istá, lebo Doba je prevít. Rada opisuje. Mojžišov osud ju vždy rajcoval. Po 999-ku môže mládeNca pustiť, ale cez MMM rieku, do Zeme zasľúbeNej už nie. A čo Sub4 tamtiež?

To vyzerá zle, nedobre. Predkladané tempografy furt neponúkajú dáta, o ktoré by bolo možné Sub4 veštbu oprieť. Bez opory spadne do hodiny a minúty. Preto sa k tomu nemá ceNu vyjadrovať.

Keby krivá točňa neskracovala mládeNcovi deŇ... mohli by sme už dať za story pozitívnu bodku. RiešeNie, mať ráno skôr, ako o 14:30, by bolo dobré, keby nebolo treba do hlbokej noci česať Pekelný beh Rajom. A teN česať bolo treba. Čo by povedal Julo Smolár, keby sa mládeNec na neho bol býval vyprdol?

Pozitívna bodka? Po zhusteNí sejby, už dokáže mládeNec utekať celý kus bez mantry "Mamička moja!". Zatiaľ komótne, ale snáď, nie je všetkým dňom koniec.

     Zapísal eN, 13. 9. 2018.