Zľava: Martula & Jožko, eN, Janči, eN, Peťu, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Dekubity story

eNeM 541/32

Bojnice BOHokruh - 19. 9. 2018

Výsledky

MládeNec sa so sustainom mu vlastným oddával horizontále päť dní tak náruživo, až si uhnal na utekacom sebavedomí preležaniny. Posúďte sami:

Miro eN Kriško (5:36:52 - 1./42,2km)

1. eN - eNeM541/32 - Bojnice, BOHkruh, 19. 9. 2018 (split +44:26)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

35:08

1:10:52

1:45:31

2:18:55

2:53:16

3:38:07

4:29:45

5:19:45

5:36:52

35:08

35:44

34:39

33:23

34:21

44:51

51:38

50:00

17:07

7:02

7:09

6:56

6:41

6:52

8:58

10:20

10:00

7:48

 

 

 

 

 

 

Ak si myslel, že vystavíme Nessie v celej, do brutálna utýranej kráse, tak sa setsakrameNtsky pletie.

Ján Janči Meszároš (bezčasu - 2./12,2km) 

Martula a Jožko Kramárikovci (bezčasu - 1.,3./3,3km)

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 4./2,2km) .

 

     Nedopísal eN, 19. 9. 2018.