Zľava: Jožko, Martula, eN, TéTé, eN, Ďuri, Janči, eN, Pavel, Laci, Maťo, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Na halde zložeN story

eNeM 544/35

Bojnice BOHokruh - 23. 9. 2018

Výsledky

Tak riekol Eliud Ká: "Skutočne slobodný človek je iba ten, kto má zmysel pre disciplínu. Bez nej sme otrokmi svojich nálad a vášní."

Tak preriekol mládeNec: V prizme 11-eho mierečného kúsku Sub122 v 33-och rokoch, nespochybniteľná Pravda Eliuda Ká. Ak mu raz Doba dopraje navýšiť 11-ku o pekných pár stoviek, mierečnú výkonnosť zrazí o pár desiatok minút, nedajoné hodín a letokruhy načechrá bezmála na DvojKristove, bude treba Pravdu pravdúcu revidovať. Ale to bude robiť sám, lebo mládeNec, 

Miro eN Kriško (5:12:13 - 1./42,2km), už bude na halde zložeN.

1. eN - eNeM544/35 - Bojnice, BOHkruh, 23. 9. 2018 (split -8:12)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:37:57

1:16:30

1:54:34

2:32:17

3:09:21

3:49:53

4:25:50

4:58:38

5:12:13

37:57

38:33

38:04

37:43

37:04

40:32

35:57

32:49

13:35

7:35

7:43

7:37

7:33

7:25

8:06

7:11

6:34

6:11

Ako dobre, že

Martula a Jožko Kramárikovci (bezčasu - 1.,3./3,5km) nie sú otroci Hilly vášne, utekať každý deň. To by utekali aj včera, ale mládeNca by na BOHokruhu nenašli, lebo dážď. Slabý, aby sa utekať nedalo, dosť silný, aby sa naň mládeNec mohol vyhovoriť.

Tomáš TéTé Tran (bezčasu - 5./2,2km) je na Eliudovej strane. Včera utekal, mládeNca hľadal, nenašiel. Škoda. Bežal s ním aj František FeRo Robynek, najinformovanejší zo všetkých spätých s eNeM. Otrok svojich nálad a vášní, to ako mládeNec, nemôže aktualizovať pikošky, klebety a tak. Tož, ňegdy príšťéé...

TéTé zabeháva nové PUMY F.A.A.S. ???, po ktorých svojho času šilhal aj mládeNec. Padli mu do oka podrážky, bez umelohmotných kravín. Ale musel ich z oka vybrať. Nemal na ne peNiaze.

Po neakceptovateľne rýchlom prvom kole, TéTé Pumy sotil na letovú hladinu ADIDAS Galaxy 3.1, ktoré sú v kolektíve mládeNca obľúbeNé, aj keď nie sú Boost. Tak sa medzi rečou mládeNec dozvedel, že TéTé mal blízke stretnutie Banýk druhu, ergo sa dá očakávať, že sa na tvári eNeM miesta zjaví

Ján Janči Meszároš (bezčasu - 3./2,2km), ktorý si ADI Galaxy tiež kúpil, aby mu po pár kilometroch začal prekážať väčší drop, na aký má nohy naučené a zníženie podrážky na supinačných stranách pod pätami. To vadí aj mládeNcovi. Už je určeNý termín operácie na odstráneNie wady.

Janči referoval o zmoknutom Memoriáli Jána Laktiša v Sklabinej. Vyhral, teda spokojnosť. Cestoval autom Arbet Brothers. MládeNec im chcel do auta napáskovať ďalšieho spätého. Ale bicyglík, na ktorom "pretekal" Roman A, na to povedal, buď ja, alebo  

Martin Maťo Pekár (bezčasu - 6./1,1km)! Je čas, aby sa Roman vrátil k utekaniu a pretekaniu. Nohy má zdravé, tak aké bicyglíky!? A Maťo by nemusel vymýšľať náhradné programy, v podobe svižného utekania so švagrom, z Baťovian do Prievidze. Svojho času to rád behával aj Miro Oršula, nech mu je zem ľahká. A day after Banýk dávka! Intenzívnejšia a dlhšia, ako v ostatných týždňoch, lebo MMM ante portas!

Maťo pribehol na BOHokruh zlomený viac, ako bol zlomeNý mládeNec. Že nehodil mládeNca cez palubu, si zaslúži pochvalu. Dal jedno kolo a zamieril na SHELLku, ktorú sa rozhodol vyjesť a vypiť. Až potom že bude riešiť, ako sa dostane domov. SEVER-ný kopec je krutý, počítaj Maťo môj s tým... Pochvalu si zaslúži aj

Juraj Ďuri Chrenko (bezčasu - 6./1,1km), ktorý už tiež nie je otrokom vášne, behávať dlhé kusy. Pribehol s Jančim a k veľkému prekvapeNiu neprebehol okruh najkratšou možnou trasou.

Počasie eNeM544/35 bolo skôr jeseŇ, ako leto. Garderóba orlojových postavičiek to dokazuje. Akurát jedna nie.

Pavel Rýchlonožka Opálený (bezčasu - 6./1,1km) nevystrčil prst skrz okno, alebo v Bojniciach zúrila prudká inverzia. Tak, ako ho vidíte na orloji, prefrčal BOHokruhom tam a späť. Letné doplnky, pozdrav plný optimizmu smerom do CanoneNa, ktorý z toho zostal tak stronzo, že sa prestal veNovať expozícii. JeseŇ a zima klopú na dvere, načim nové foto Rýchlonožky urobiť ešte razkrát. Čo už s letnou náladou?

Laco Revízor Brezáni (bezčasu - 2./13,3km) má vzácny dar, vymáknuť mládeNca v stave hlbokej nepohody. To by prekážalo meNej, ako fakt, že sa odmieta podieľať na tempe v posledných dvoch sekciách. Nessie mu je ukradnutá, ako Verneho a Zemanova vzducholoď. Má na to finty tak asertívne, že nimi vie nalomiť seba viac sa usilujúceho mládeNca.

Na spomaleNie použil otázku, na ktorú je prudko seNzibilný. Že, ako sa prejavilo mierečné utekanie na zdravotnom stave Joža Vé Virčíka? Dáky podiel určite malo. Objektívne kvantifikovať plusy a mínusy, je ťažké aj navzdory tomu, že plánovaná hypoxia sa nekonala. Šťastie, že to nekvantifikoval Laco. Pri jeho najotravnejšej vlastnosti, že máva v každom spore s mládeNcom pravdu, by ho možno vydesil do takej miery, že 996-ty kúsok by pre istotu nedokončil.

Ešte jedna otravná Lacova vlastnosť! NepripomeNie, že po utekaní je nutné vykonať fotokamarátšaft. Keby túto vlastnosť nemal, dnešný orloj by bol skrz naskrz auteNtický. LeNže Laco nepripomeNie! Napriek tomu, že má na orloji doplnky, aké mal oblečené dnes, je z inej časovej dimeNzie.

Potrebné číslice už mládeNec má. Keď otočí o 180° tretie numero, má domáca úloha napísanú. A potom už iba posledný krok na MMM...

Zapísal eN, 23. 9. 2018.