Zľava: Janči, eN, Pavel, Peťu, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Kankán story

eNeM 546/37

Bojnice BOHokruh - 25. 9. 2018

Výsledky

"Kvaltování toliko pro závodníky dobré jest", glosoval by včerajší, zbytočne usnažeNý eNeM výkon mládeNca, učitel národů, Jan Ámos. A

Miro eN Kriško (5:06:30 - 1./42,2km) by mu dal za pravdu nie razkrát,

1. eN - eNeM546/37 - Bojnice, BOHkruh, 25. 9. 2018 (split -10:29)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:40:04

1:17:11

1:53:14

2:30:24

3:07:58

3:45:38

4:22:18

4:53:35

5:06:30

40:04

37:06

36:03

37:10

37:35

37:40

36:40

31:17

12:55

8:01

7:25

7:13

7:26

7:31

7:32

7:20

6:15

5:53

ale 42195 krát. Každý meter 998-eho kúsku, si parafrázu, nadčasovej, didakticko-metodickej JAK vety, opakoval. Najhlasnejšie v prvej sekcii, v ktorej sa nie a nie rozbehnúť. Automatický pilot hlásil, že palivo na celý kurz nevystačí. Šak celý nemieNim utekať, oklamal ho mládeNec. Ale chcel dať celý za každú ceNu. Pilot stúpol na vyššiu letovú hladinu, ale po chvíli zistil, že je vodeNý za nos. Našťastie zostal "eNpatický" a pokračoval v pilotáži.

Ján Janči Meszároš (bezčasu - 2./3,3km) sa na tvári miesta vyskytol pri lámaní druhej sekcie na tretiu, bez predstavy, ako bude jeho tréning pokračovať. Cítil sa po nedeľnej dlhej, na jeho pomery svižnej dávke s Banýkovcami, unavený. Choď na škvaru, daj pár krátkych, rýchlych úsekov, poradil mu mládeNec a zabil dve muchy jednou ranou. Prvú, ktorá isto preberie Jančiho, druhú, ktorá spasila jeho, pred trvalo neudržateľným tempom, ktoré utekal počas troch kôl na ľavoboku závodníka.

Pozeral som si staré výsledky maratónov. Dobre, že tam dávajú aj medzičasy, konštatoval Janči. Človeče! Keby som teraz behal 10km tak, ako kedysi v maratóne, vyhral by som nejednu desiatku v hlavnej kategórii. Kde si tie výsledky pozeral, skúmal mládeNec. Na tvojej stránke, odvetil Janči. Dobre, že ti ich tam dávajú. Len škoda, že nedali aj staršie, pred rokom 2000. Rád by som si pozrel staré Košice.

Všetky výsledky na 42195.sk som tam v pote tváre nasyslil ja, ohrial si vlastnú polievočku mládeNec. A všetky tvoje MMM nájdeš na mmm.sk

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 3./2,2km), keď bol mládeNec za závodníka, to ako včera, z práce neutekal. Po odchode Jančiho, vzýval mládeNec všetkých spätých, aby dnes Peťu utekal, lebo nebol smeroplatný. A bol vyslyšaný. V 33. kole, kúsok, za fotoateliérom, sa Peťu zjavil. JedeN pribrzdil zvieratko, lebo už dvíhali hlavu Nessie, zastavil čas a že sa vráti, aby sa s Peťu odfotokamarátovali.

Nevracaj sa. Prebehnem si kolo s tebou, šokoval mládeNca Peťu. Ale ja už bežím "rýchle" kolá, machroval mládeNec. Nechcem ťa uhňať. Neboj, je o 14°C menej, som ako vymenený, pozeraj. A zatancoval kankán, za ktorý by sa nehanbili ani dievčatá z "Molinrúž". Dotancoval a hybaj! Nasadil tempo, ktoré by mládeNcovi unaveNé zvieratko načisto zabilo. Držal sa preto v úctyhodnej vzdialeNosti. Napriek tomu utekal druhé najrýchlejšie kolo predmetného dňa. Iba v poslednom ho o pár sekúnd prekonal.

Zdá sa, že tú tisícku v Košiciach stihneš, konštatoval po foteNí Peťu. Po pravde, moc som tomu neveril. Ja tiež nie, priznal farbu mládeNec. Ešteže ma ma strýco Viktor Hujer nehodil cez palubu, zložil komplimeNt lúčiacemu sa, ktorý eNeM zosmeroplatnil. Kto nevie, kam komplimeNtom mierime, nečítal príslušnú eNeM story. Opakovať to nebudeme. Nie je nutné, aby každý chápal všetko, bodka všetko.

Pavel Rýchlonožka Opálený (bezčasu - 4./1,1km) je meteo ignorant. O pár minút po Peťu prefrčal skrz BOHokruh v tom istom letnom outfite, v akom ho vidíte na orloji. Keby nebol spätý kométového typu, určite by aj kankán zakrepčil. Zimno mu tiež zjavne vyhovuje.

Ešte jedeN kúsok na domácej eNeM pôde, zregeNerovať zvieratko a hurá na Ďaleký východ!

MládeNec už má zabukovanú šífkartu na palubu TéTé Dacie. Pocestuje, teda ak Doba nespácha nejakú obštrukciu, vo vyberanej spoločnosti spätých s eNeM. Tomáš TéTé Tran, jediný Sub3 mierečník eN planéty v minulej sezóne. A mierečný čakateľ, David Súkeník. V Žiline mal 1/2M warm up. Dal na mládeNcovu radu a utekal zo zadržaného začiatku. Preto aj v 1:36 sa dá nájsť Sub3 poteNciál. Ale prvý maratón je leN jedeN. Každý čas v cieli je osobák. Na naháňanie Sub3 Bielej veľryby bude čas v ďalších mierečných eventoch.

Zapísal eN, 25. 9. 2018.