Zľava: 999, Jožo, eN, Janči, eN, Laco, eN, Maťo, Jožo, Peťu, eN, Pavel, Úšpora, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Úšpora story

eNeM 547/38

Bojnice BOHokruh - 26. 9. 2018

Výsledky

999-ka sa v skutku vydarila, posúďte sami.

Jožo Zet Zlocha (bezčasu - 3./3,3km), svedok 10:42, 15:00, 15:17.

Ján Janči Meszároš (bezčasu - 3./3,3km), svedok 11:03, 12:15.

Ladislav Revízor Brezáni (bezčasu - 7./0,4kmw), svedok 12:53.

Martin Maťo Pekár (bezčasu - 2./8,8km), svedok 13:25, 14:17.

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 5./1,1km), svedok 15:08, 15:17.

Pavel Rýchlonožka Opálený (bezčasu-5./1,1km), svedok 15:50, 16:10. 

Lepší priebeh 999-ky si mládeNec

Miro eN Kriško (4:54:11 - 1./42,2km) nemohol priať.

1. eN - eNeM547/38 - Bojnice, BOHkruh, 26. 9. 2018 (split -9:01)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:03

1:12:30

1:48:07

2:23:35

2:59:44

3:36:02

4:11:10

4:42:01

4:54:11

36:03

36:27

35:38

35:28

36:08

36:18

35:08

30:51

12:10

7:13

7:17

7:08

7:06

7:14

7:16

7:02

6:10

5:33

Teda mohol. Ale väčšiu mieru ústretovosti, akou bol zahrnutý v rámci eNeM547/38, by bolo trúfalé od Doby žiadať.

Trinásť potrebných septembrových kúskov je zaknihovaných. Ak do konca mesiaca narastie podmierečný ČéČe o 57 pixelov, čo znameNá odbehnúť 57km, dosiahne ČéČe dĺžku 680px, ako Nástenkové menu. To je sľúbeNé všimné pre Dobu.

LeN, či tá sučina Doba nechystá z titulu 1000-ky v rámci MMM, jakýska úskok a pohodovou 999-kou chce mládeNca zbaviť ostražitosti. Či to je prvý, nedajoné eNtý plán Doby, mládeNec nerieši. O 1000-ku mieNi bojovať do posledného džaulu eNergie.

Keď mal mládeNec na konte 996 kúskov, objem Brown Sugaru, ktorý musí zastrešiť aj 1000-ku bol už iba dve 2,25 litrové dávky. Bolo nutné, odbehnúť tri kúsky na jedinú dávku. Zapeklité zadanie, ale podarilo sa. ÚŠPORA sa teší na cestu do Košíc a je pekne nabrúseNá:

Doba! Doba! Do týždňa a štyroch dní budeme spolů stát před súdnu stolicí z koží, hin se hukáže kdo z nás.

Zapísal eN, 26. 9. 2018.