Zľava: Janči, eN, Maťo, Denis, eN, Jožko, Martula, Jožo Zet, Peťu, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Diskordancie story

eNeM 548/39

Bojnice BOHokruh - 26. 9. 2018

Výsledky

Až dve diskordancie (v orlojológii = ostrá hranica medzi dvomi časovo nesúrodými vrstvami postavičiek) bolo nutné inštalovať, aby bol orloj, ergo eNeM548/39, smeroplatný. 

Miro eN Kriško (4:56:54 - 1./42,2km)

1. eN - eNeM548/39 - Bojnice, BOHkruh, 22. 10. 2018 (split -9:49)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:37:16

1:13:04

1:48:47

2:24:52

3:01:12

3:37:12

4:13:21

4:44:55

4:56:54

37:16

35:48

35:42

36:06

36:20

36:00

36:09

31:34

11:59

7:27

7:10

7:08

7:13

7:16

7:12

7:14

6:19

5:28

T

neZapísal eN, 26. 10. 2018.