8. 11. 2018 Štvrtok

4566.

eNtý, chýba refereNcia directly from solver včerajšieho problému.

Čo je Solver KamieNko môj?

Soráč, US kládediNa, čítaj riešiteľ.

Klesania hladiny som inteNzívne riešil, úspešný riešiteľ nie som.

Motal si sa na LETku šesť hodín, výsledok vošktorý žiadeN?!

Výsledok je teN, že som preveNtívne uzáver zalial termoplastom.

Prečo si nepoužil lepšie tesniaci bazmek, na teNto spôsob?

Bál som sa fľašu otvoriť, že je dnu jakýska Džin?  ÍTý, ktorého som na tvoje odporúčanie zapojil do riešeNia, aby ma neotravoval mantrou, "ÍTý chce domů", naznačil, že uzáver netesní. A že, ak klesne hladina až na dno, niekto zomrie. Kto, to už naznačiť nechcel.

A už sa zamotávaš. Hovoril si, že vo fľaši je slivovica Ďurigovica.

Myslím Džin, v zmysle duch. Vypustím a späť ho už nedostanem.

Duch naložený v slivovici? Z toho nič dobré nevzíde, ani keby to bol ausgerechnet Duch spätý. Myslíš, že cez termoplast neunikne?

Myslím, teda dúfam. Uvidíme pri kontrole, keď Stano získa akciu.

Vypustiť fantóma z fľaše

na to jedeN nemá gule

Chuť chytať ho rovná nule

Kto by chytal čierny kašeľ

Každý Duch je nemóresník

Väčšinou býva v presile

Neznáša nivó stabile

a termoplast čo fest tesní

Snáď tú fľašu nerozbije