Zľava: TéTé, Juro, eN, Roďo, Janči, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

FrozeN story

eNeM 553/44

Bojnice BOHokruh - 2. 12. 2018

Výsledky

Ani po najpozornejšom štúdiu eNeM553/44 orloja so všetkými spätými postavičkami, nezistíte to, čo Vám prezradí

Miro eN Kriško (5:27:06 - 1./42,2km). V šesť rokov dlhej eNeM histórii,

1. eN - eNeM553/44 - Bojnice, BOHkruh, 2. 12. 2018 (split +16:03)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:20

1:12:15

1:48:04

2:26:33

3:07:11

3:48:13

4:32:22

5:11:12

5:27:06

36:20

35:55

35:49

38:30

40:37

41:03

44:09

38:50

15:54

7:16

7:11

7:10

7:42

8:07

8:13

8:50

7:46

7:15

sa neutekalo na klzkejšom povrchu, ako na BOHokruhu 2. 12. 2018.

 

nedopísal eN, 2. 12. 2018.