Zľava: Jarino, Miško, eN, Zdeno, Jarino, Jakub, Stano, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

In flagranti story

19. Maratón na dráhe - JTT25/2

Trenčianske Teplice - atletická dráha, 31. 12. 2018

Výsledky

Pristihnutie in flagranti spravidla končí stratou dôvery. Zriedkavo vyústi do druhej šance. Opakovane obcujúci s utekacím nechuteNstvom, ako napríklad

Miro eN Kriško (5:48:51 - 3./42,2km), 

3. eN - JTT25/2 - Trenčianske Teplice, atl. dráha, 31. 12. 2018 (split +24:12)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:37:19

1:14:07

1:52:48

2:32:58

3:15:35

4:00:04

4:46:15

5:31:07

5:48:51

37:19

36:48

38:41

40:10

42:37

44:29

46:11

44:52

17:44

7:28

7:22

7:44

8:02

8:31

8:54

9:14

8:58

8:05

dostávajú šancu eNtú. Za výskyt na mieste JTT25/2, ktorým mládeNec prekvapil najmä seba, si eNtú šancu podľa nás zaslúži.

 

nedopísal eN, 31. 12. 2018.