15. 1. 2018 Utorok

4634.

Modrá nie je dobrá KamieNko môj! Horšie je už leN toto ty vole...

Nemaj boja eNtý, moje toto je priamočiaro lepšie, ako horšie.

Priamočiaro-krivočiaro, Irán-Irak. Nechápem.  

Nepochopiteľná je tu jedine tvoja krivočiarosť

Furt nechápem kam 4634-kou mieriš KamieNko môj.

Mierim k zamedzeNiu odkloneNí z priamočiareho smeru. Vchádzaním a hlavne komplementárne s tým spojeNým cúvaním zo slepých uličiek, znižuješ výnosy krátiaceho sa žitia. 

Výnosy žitia? Čo to je?

Všetko, okrem momeNtálne nezmysluplného tráveNia voľného času.

Máš plnú hubu priamočiarosti, ale kľučkuješ, že som celkom mimo.

Priamočiary koridor ťa vráti späť do obrazu.

To akože priamočiary koridor nekončí slepou uličkou?

Končí. Ale výnos žitia je vyšší, ako pri motaní sa v bludnom kruhu.

A komu rádoby zvýšeNé výnosy žita prospievajú?

Tomu, kto ich potrebuje najviac. Tebe.

ZablúdeNý márne hľadá

k strateNému smeru vektor

Búdka hlási chybný sektor

Sformátovať disk sa žiada

Dušu novú dal TOSHIBE

keď mu zle tošibovala

Nehodil na ňu tak salám

jak na búdku ktorej šibe

KamieNkovské diskusie