Zľava: Katarínka, Roďo, Miro, eN, Juro, Dáša. foto: CanoneN Samo Spúšť.

LightSide story

eNeM 558/01

Prievidza LETokruh - 27. 1. 2019

Výsledky

OdvráteNá strana orloja je paradoxne svetlejšia stránka eNeM558/01.

Miro Ščibran (4:08:46 - 1./42,2km),

Miro eN Kriško (7:22:50 - 2./42,2km),

2. eN - eNeM558/01 Prievidza, LETkruh, 27. 1. 2019 (split +7:11)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:51:13

1:41:37

2:34:22

3:26:31

4:18:32

5:12:43

6:07:39

7:00:02

7:22:50

51:13

50:24

52:44

52:10

52:01

54:11

54:56

52:23

22:48

10:15

10:05

10:33

10:26

10:24

10:50

10:59

10:29

10:23

.

 

Nedopísal eN, 27. 1. 2019.