foto: Jastrabie Oko

Unicorn story

96.-2. Medzinárodný maratón mieru

Košice - 6. 10. 2019

Výsledky

Vraví sa, že do tej istej rieky vstúpiš

nanajvýš razkrát. Nazerajúc skrz eNdimeNzionálny raster, ktorým je vzorkovaný "život člověka i život lidský", súhlasíme.

LeNže cez binárny raster, napríklad Ľúbim - Neľúbim, mládeNec

Miro eN Kriško (4:54:37 - 1215./57.-M60-69) už 40 rokov vstupuje do tej istej obľúbenej MMM rieky. Skrz raster Dobehol - Nedobehol, tiež štyridsaťkrát vstupoval do rieky, dobehol MMM v limite.

Navyše, jak riekol kamarát Bennett Ben Hastings Beach, InVanRow, alebo ako napísal, In One Row! Dlhšiu Boston šichtovnicu bez záhaľky ako Ben, nemá nikto na svete. Dajme skromnosť stranou. Zistíme, že dlhšiu šichtovnicu MMM bez záhaľky, ako mládeNec, tiež nemá nikto v šírom svete, ani v nám známom priľahlom vesmíre.

Späť na Zem!!!

Raster Hanbím - Nehanbím, má skóre 3 : 37. 40-te MMM utekanie znameNá tretiu ostudu. Nie väčšiu, ako v roku 1997, kedy zlomeNého mládeNca bez milosti ofúkla opozičná koalícia, Dzurinda - Weis.

Predštartové Bojím - Nebojím, 2 : 38. TeNto rok druhé bojím. Úplne iné ako prvé v 1990-tom. MládeNec cestoval do Košíc neprihláseNý. Strachoval sa do sobotnej noci, že mu chlapci od MMM štartové číslo nedajú. Dali, zo strachu vzišlo najbystrejšie mládeNcovo MMM utekanie za 2:29:44, desiata figúra celkovo a tretia SVK.

Čo bolo bolo.

Terasky mládeNcom lomcoval strach hrubšieho zrna. Obával sa, že do cieľa nedobehne, lebo odignoroval utekaciu prípravu. To samozrejme využil "cizí tlustý chlap", ktorý sa mládeNcovi nakvartýroval pod kožu. Už po hodine behu spod kože počuť,  "ÍTý chce domů,". Ešteže sádlo nie je bielkovina, teda ÍTý nie je príliš premýšľavý chlapík. MládeNec ho uchlácholil, že do cieľa sa ponesú na chrbte jednorožca.

Keď si mládeNec pred štartom inštaloval občerstvovne (Brown Sugar a Gél pod kríkom na cca 33km a 37km), pri športovej predajni Capricorn ÍTý uvidel toto a hneď bol oheŇ aj na streche.

foto: Jastrabie Oko, Korzár/Judita Čermáková, FaxCopyPro.

Zabili Jednorožca parchanti!

Capricorn-Unicorn, pre ÍTýho Irán-Irak. ŽiadeN rozdiel. Že chce domů! Ty vole! Musíme odštartovať. Odfotokamarátuje nás Jastrabie Oko, s ktorým sme sa stretli pred AUparkom, chlácholil ho mládeNec. Mám tričko s fajkou. Keď to uvidia chlapci od NIKE, pošlú nám čarovné NIKE cvičky a budeme za vodou...

Chyba v matrixe! Na obrázkoch od chlapcov z FaxCopy fajka chýba! Ani Jastrabie Oko ju neukazuje, hoci fajka na tričku je! Zaostril a zistil, že tričko mal oblečeNé naruby. Maličkosť a čarovné cvičky sú v prdeli.

Dole brehom voda beží

C

foto: Jastrabie Oko, Korzár/Judita Čermáková, FaxCopyPro.