Mgr. Peter Pavuk, bývalý učiteľ na ZŠ/ M-Z/ – absolvoval 200 maratónov,člen Diamantového klubu MMM v Košiciach


- rekreačne behá 40 rokov,posledných 8 rokov prešiel na NW /6916 km/ - k 1.12.2022 odbehol celkom 118763 km – čo je skoro 3x okolo Zemeguli po rovníku
- absolvoval 652 pretekov – žiaden z nich nevzdal,39x-NW v r. 2014—2021, 7x virtuálny

- absolvoval 200 maratónov, 1. pokusný na trase SNV-Ružín-úspešne v doprovode NajTOM-istu P.Čekovského , 3 ultramaratóny, ostatné kratšie trate
- doteraz absolvoval 47 maratónov mimo SR, ostatné v SR
-v rebríčku SZM /slovenskí zberači maratónov/ je na 19. mieste
- v roku 2009 absolvoval 15 maratónov, zatiaľ najviac vo svojej bežeckej kariére

  Z absolvovaných maratónov si najviac cení:
 • 2x vysokohorský Jungfraumaratón vo Švajčiarsku
 • 1x najstarší vo svete: Bostonský maratón v USA
 • 1x New York maratón v USA

V Európe ešte absolvoval maratóny v 15 hlavných mestách :
Londýn, Paríž, Rím, Atény, Viedeň, Berlín, Budapešť, Kodaň, Praha, Brusel, Štokholm, Amsterdam, Belehrad, Bratislava, M.Karlo Helsinky
v iných mestách : Benátky, Carpi, Drážďany, Lipsko, Linz, Barcelona

  V SR absolvoval napr:
 • 30x MMM Košice       2x 1/2M MMM
 • 17x Rajec
 • 14x Trnava
 • 13x L.Mikuláš
 • 8x ČSOB Bratislava - 2x 1/2M ČSOB
 • 7x Okolo Zemplínskej šíravy
 • 6x Bratislava-Heinburg a späť
 • 5x Nové Mesto nad Váhom
 • 6x Čadca
 • 4x Zvolen
 • 3x Vranov nad Topľou
 • 1x Žabokreky
 • 1x Brezno
 • 4x Košice-Furča
 • 4x Trenčianske Teplice
 • 5x Extrém mar. Košice
 • 1x Podolinec-Ritro
  Z ďalších behov absolvoval napr.:
 • 16x Narodný beh Devín-Bratislava
 • 12x Večerný beh v Sp. Novej Vsi
 • 8x Večerný beh v Prešove /rodné mesto/
 • 1x ME veteránov v Úpiciach v ČR v polmar.
 • 20x Štrbský maratón /31km/
 • 1x Hrebeňom N. Tatier /52km/
 • 1x Hrebeňom V. Fatry /50km/
 • 1x MS v Behu do vrchu Pruské - Vršatec
 • 1x Běchovice - Praha
 • 3x Tatranská magistrála /22km/
 • 6x Memoriál J. Stilla
 • 6x Beh Slov. rajom
 • 2x Praha Stromovka maratón
 • 7x MGM Rožňava
 • 14x BHD Kysak
 • 18x Okolo Spišského hradu /20km/
 • 13x PIM Praha

Drží sa hesla: „V deň, keď beháš-nestarneš !“ , ktoré šíril bežec Spiša, 92- ročný J.Česla Spoznané krajiny využíval pri vyučovaní Zemepisu, šíril a šíri myšlienky zdravého spôsobu života medzi ľuďmi, naviac bol vzorom pre žiakov v ZŠ Lipová ul. SNV, ktorí navštevovali atletic- ké triedy. Založil Maratónsky klub pri TJ Tatran Sp. Nová Ves, ktorý viedol 6 rokov, obnovil tradíciu Májovej hodinovky, založil 12 min. Beh občanov mesta, Beh do vrchu.


Rok
2000-Čestné uznanie primátora SNV,za doterajšiu šp.činnosť a repre mesta vo vytr. behu
2002-Pamätný list riad. TJ Tatran, pri prílžitosti 50 výr. založenia TJ Tatran SNV
2003-Najlepší športovec mesta SNV- 2.miesto
2008-Ďakovný list primátora SNV za reprez.mesta SNV a rozvoj atletiky na Spiši /50.výr./
2010-Najlepší športovec mesta Levice za rok 2009

25.9.2006 sa presťahoval zo SNV do Levíc. Absolvoval už 157 behov na stred. i záp. Slovensku.

V M- SR v r 2007 veteránov na 2Okm v kat.M55 skončil na 4.m, na 21,1km na 8.m, spoluzaložil Žuhračskú 17-tku/v r. 2011/, spoluorganizoval 12min beh občanov Levíc a okolia /v r.2012 od mája do októbra-- každý utorok/, organizoval Levický Hamburg /maratón na okruhu – r. 2013/

Úspechy v kat. M60

2009
Furčiansky maratón   3.m
Rača-Kamzík kros 16km 2.m
6hod. beh v Nitre 53 814m 2.m
1hod. beh v Nitre 11 740m 2.m


2010
Rača-Kamzík kros 16km 2.m
River Park Baa nočný beh 7km 3.m
Beh mestom Krompachy 5km 3.m
Hronovce 13km 3.m
Rybník 10km 3.m
Malokarpatský pohár v horskom behu   3.m


2011
Salamon mix Baa 10km 1.m
Lamač 21,1km 3.m
Krasňanská kúria /M SR v krose/ 21,1km 3.m
Mem. I. Prokopa 21,1km 1.m
Malokarpatský pohár v horskom behu   2.m


2013
Rača – Kamzík kros 16km 3.m
Národný maratón BDB   2.m
Pustý hrad Zv 8km 1.m
SH v Slov. raji   3.m
Slepčianska 15-tka 15km 3.m


Rača – Kamzík kros 16km 3.m


CIELE /k 65. narodeninám/
stanovené v Lv v r.2006
PLNENIE /k 65. narodeninám/
k 1.12.2014
100 000 km 108 450 km
30 bež. sezón 32 bež. sezón
200 maratónov 200 maratónov
28 hl. miest EÚ 14 hl. miest EÚ
byť zdravý 1xZP,1xZHDC,SA,PCH
1 exluzívny maratón Jungfraumaratón /SUI/


200.maratónom som ukončil maratónske behy, pokračujem v kratších behoch /do 21,1km / a prešiel som na rýchlu chôdzu /aj zo zdr. dôvodov/