REBRÍK PODĽA POČTU AKCIÍ SZM a.s...................................
####. meno+roč.                 spolu =  M +  U 2021  update akcií%