REBRÍK PODĽA POČTU AKCIÍ SZM a.s...................................
####. meno+roč.                 spolu =  M  + U 2018  update  akcií%