Číslo

 

Názov a znenie zákona

08012011 

 

NOVELIZÁCIA Zákona o akciách

Od 6. januára. 2011 sa zvyšuje kvórum pre vstup do SZM z 50 na 99 akcií. 

Pre Fero Miša, Jožo Ivana a Ondreja Há platí stará hranica.

50 akcií stačí prvému záujemcovi Sub2:20 a Sub2:10 a dievčaťu Sub2:35 a Sub2:27. (využité/voľné)

21102008 

 

DEKRÉT O NESPLNeNOM LIMITE

V prípade, že organizátor ukončí z dôvodu vypísaného limitu preteky skôr, ako stihne bežec odbehnúť minimálne 42,195 km a:

- je smeroplatne odprezentovaný, 
- beží po vytýčenej trati,
- má aspoň jedného svedka, že dobehol,
- o výkone informuje počtára SZM ( eN, prezidenti ),

má nárok na započítanie akcie a uvedenie času, ktorý si odmeral, v Nástenkovej verzii výsledkov podujatia. 

13112007 

 

eN ZÁKON o povinnej službe nového člena.

Každý nový člen SZM, nezávisle na počte započítaných akcií, musí odslúžiť službu na poslednej priečke SZM rebríka, pri červenom lampáši. Jej trvanie je vymedzené dňom prijatia a dňom najbližšej aktualizácie rebríka.  

11112007 

 

eN ZÁKON o podmierečnej trati.

V prípade dodatočného zistenia krátkej trate, zostávajú akcie platné. Jedná o chybu organizátora, nie bežca

27072006 

 

FORESTOV ZÁKON o priestupnom zberačskom roku.

Prvé tri zberačské roky ( čo akcia, to jeden kalendárny deň ) majú 365 dní. Každý štvrtý zberačský rok má 366 dní. Tento údaj je dôležitý pri určovaní zberačského veku.     

31122006 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o prezidentskej štandarde.

SZM a.s. vlastní iba jednu virtuálnu prezidentskú zástavu, ale má dvoch prezidentov a dva prezidentské paláce. Zástava bude viať na prezidentskom paláci toho prezidenta (-ky), ktorý dobehne do cieľa maratónu v priamom súboji skôr. Zostáva v jeho držaní do okamihu, kedy v niektorom z nasledovných priamych súbojov dobehne ako druhý. 

31122004 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o prezidentke SZM a.s..

Prezidentkou SZM a.s. sa stane automaticky žena s najvyšším počtom akcií. Táto funkcia je paralelná s funkciou Prezident SZM a.s..     

25122003 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o viceprezidentoch SZM a.s..

Viceprezidentom SZM je každý člen Predstavenstva. Poradie viceprezidenta je dané aktuálnym poradím v rebríku.     

25122003 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o Predstavenstve SZM a.s..

Členom predstavenstva sa automaticky stane každý člen, ktorý vlastní 100 a viac akcií SZM..     

19092003 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o akciách SZM.

Za akciu SZM sa považuje každý beh dlhší alebo rovný 42 195 m. Za akcionára SZM sa považuje držiteľ minimálne 50 akcií SZM.     

19092003 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o prezidentovi SZM.

Prezidentom SZM, ktorý nemá žiadne práva ani povinnosti, sa automaticky stáva člen SZM s najväčším počtom odbehnutých maratónov a dlhších behov. Ak je registrovaný bežec, ktorý má najviac behov, ale neodovzdal zoznam, funkcia prezidenta ostáva neobsadená.  

01042002 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o maratónoch a ultramaratónoch.

Behy dlhšie ako 42 195 m sa tiež započítavajú do počtu maratónov. Započítavajú sa ako jeden beh. 

20062001 

 

NÁSTENKÁROV ZÁKON o poradí.

V prípade rovnakého počtu akcií má v rebríku prednosť ten, kto má odbenutých viac km, teda viac ultra akcií. Potom ten, kto má viac akcií v aktuálnom roku.  

18062001 

 

VAGOV ZÁKON o tituloch.

Na Nástenke 42 195 neuvádzame žiadne akademické tituly. Hierarchia je tvorená výhradne na základe počtu akcií.

    - - -