Prezidentská výnimka č.: 002

Vhľadom ukončeniu aktívnej maratónskej kariéry (1980) udeľujem prezidentskú výnimku a pánovi Falatovi priznávam 74 akcií aj bez predloženého zoznamu behov.

1. 1. 2004

prezident SZM a.s.