Milan Palko 49, Poprad
M+U  U   M  dd.mm.yyyy   čas  km    akcia            miesto        štát
53.  -.  53.  05.10.2014  4:09:04  m  91. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
52.  -.  52.  06.10.2013  4:12:25  m  90. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
51.  -.  51.  13.04.2013  3:58:52  m  10. Furčiansky maratón      Košice         SVK
50.  -.  50.  07.10.2012  3:41:34  m  89. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
49.  -.  49.  17.06.2012  3:57:20  m  7. Visegrad maratón       Podolínec-Rytro    POL
48.  -.  48.  14.04.2012  3:53:29  m  9. Furčiansky maratón      Košice         SVK
47.  -.  47.  02.10.2011  5:05:22  m  88. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
46.  -.  46.  19.06.2011  4:00:22  m  6. Visegrad maratón       Podolínec-Rytro    POL
45.  -.  45.  09.04.2011  3:48:21  m  8. Furčiansky maratón      Košice         SVK
44.  -.  44.  13.11.2010  3:42:50  m  30. Liptovský maratón      Liptovský Mikuláš   SVK
43.  -.  43.  03.10.2010  3:52:37  m  87. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
42.  -.  42.  24.07.2010  4:03:01  m  7. Extrém maratón        Košice         SVK
41.  -.  41.  20.03.2010  3:44:10  m  7. Furčiansky maratón      Košice         SVK
40.  -.  40.  14.11.2009  3:36:33  m  29. Liptovský maratón      Liptovský Mikuláš   SVK
39.  -.  39.  04.10.2009  3:28:57  m  86. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
38.  -.  38.  08.08.2009  3:32:48  m  26. Rajecký maratón       Rajec         SVK
37.  -.  37.  05.10.2008  3:47:57  m  85. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
36.  -.  36.  07.10.2007  4:04:03  m  84. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
35.  -.  35.  01.10.2006  3:49:23  m  83. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
34.  -.  34.  02.10.2005  3:45:33  m  82. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
33.  -.  33.  03.10.2004  3:29:21  m  74. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
32.  -.  32.  05.10.2003  3:34:32  m  73. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
31.  -.  31.  06.10.2002  3:20:24  m  72. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
30.  -.  30.  07.10.2001  3:33:31  m  71. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
29.  -.  29.  01.10.2000  3:08:31  m  70. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
28.  -.  28.  05.07.2000  3:11:31  m  12. Podvihorlatský maratón    Michalovce       SVK
27.  -.  27.  03.06.2000  3:01:54  m  26. Kysucký maratón       Čadca         SVK
26.  -.  26.  15.04.2000  3:02:44  m  12. Turčiansky maratón slobody  Košťany nad Turcom   SVK
25.  -.  25.  03.10.1999  3:07:20  m  69. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
24.  -.  24.  05.07.1999  3:05:15  m  11. Podvihorlatský maratón    Michalovce       SVK
23.  -.  23.  04.10.1998  3:14:01  m  68. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
22.  -.  22.  04.10.1997  3:09:42  m  67. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
21.  -.  21.  06.10.1996  3:07:55  m  66. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
20.  -.  20.  01.10.1995  2:57:45  m  65. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
19.  -.  19.  02.10.1994  2:54:57  m  64. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
18.  -.  18.  03.10.1993  2:58:07  m  63. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
17.  -.  17.  04.10.1992  2:53:54  m  62. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
16.  -.  16.  06.10.1991  2:48:34  m  61. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
15.  -.  15.  15.06.1991  2:53:06  m  17. Kysucký maratón       Čadca         SVK
14.  -.  14.  27.04.1991  2:43:35  m  8. Podvihorlatský maratón    Michalovce       SVK
13.  -.  13.  10.11.1990  2:49:50  m  20. Liptovský maratón      Liptovský Mikuláš   SVK
12.  -.  12.  30.09.1990  2:48:07  m  60. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
11.  -.  11.  21.04.1990  2:44:59  m  7. Podvihorlatský maratón    Michalovce       SVK
10.  -.  10.  01.10.1989  2:56:12  m  59. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 9.  -.  9.  02.10.1988  3:10:44  m  58. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 8.  -.  8.  04.10.1987  3:37:47  m  57. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 7.  -.  7.  05.10.1986  3:15:18  m  56. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 6.  -.  6.  06.10.1985  3:22:12  m  55. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 5.  -.  5.  07.10.1984  3:24:11  m  54. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 4.  -.  4.  02.10.1983  3:34:55  m  53. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 3.  -.  3.  03.10.1982  3:29:35  m  52. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 2.  -.  2.  04.10.1981  2:59:55  m  51. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK
 1.  -.  1.  05.10.1980  3:04:48  m  50. Medzinárodný maratón mieru  Košice         SVK