Prezidentská výnimka č.: 004

Vhľadom prerušeniu aktívnej maratónskej kariéry udeľujem prezidentskú výnimku a pánovi Šurkalovi priznávam 73 akcií aj bez predloženého zoznamu behov. Priznanie ďalších akcii v prípade obnovenia kariéry bude podmienené odovzdaním zoznamu.

1. 1. 2004

prezident SZM a.s.