Prezidentská výnimka č.: 003

Vhľadom k veku a ukončeniu aktívnej maratónskej kariéry udeľujem prezidentskú výnimku a pánovi Tuškovi priznávam 89 akcií aj bez predloženého zoznamu behov.

1. 1. 2004

prezident SZM a.s.