ŠTART.........................................................

Vitajte na Nástenke akciovej spoločnosti Slovenskí zberači maratónov. Jej cieľom je sústrediť a zverejniť na jednom mieste slovenské bežkyne a slovenských bežcov, ktorí:

  odbehli viac ako 99 maratónov a ultramaratónov,

  prejavia záujem o členstvo v SZM a. s., formou zoznamu behov. 

Započítavajú sa behy dlhé 42 195 m a dlhšie. Prihlásiť sa dá:

 osobne, alebo na dole uvedené adresy pohlavárov SZM a. s..

Prezident SZM a.s.:

Alexander Simon

Prezidentka SZM a.s:

Eva Seidlová

Zaslúžilý Nástenkár SZM a.s:

Miroslav eN Kriško

sano.simon1@gmail.com seidlova@imilsoft.sk

KNIHA

Všetko pište do knihy!!!

 

Administrátor stranky

Ľuboš Ferenc

Administrátor stranky

Martin Petreje

 

  42195.adm@gmail.com martin.petreje@gmail.com