HERKULOVA KATEGORIZÁCIA CIEN

udeľovaných SZM a. s. 

A - SZM Trofeje séria výročných cien za kalendárny rok:

A1 - Česla Trfej - Diplom pre ženu, alebo muža v cieli klasického maratónu v príslušnej maratónskej sezóne, ktorá(ý) má najvyšší vek. Podmienkou získania ceny je Slovenská štátna príslušnosť. Držiteľ nemusí byť členom SZM a. s.. Prvý držiteľ. (stagnuje)

A2 - Bull Terrier Trofej - Diplom za najbojovnejší maratónsky výkon v príslušnej maratónskej sezóne. Nerozhoduje čas, ani poradie v cieli. Navrhovať kandidátov môže každý, vyberá eN. Podmienkou získania ceny je Slovenská štátna príslušnosť. Držiteľ nemusí byť členom SZM a. s.. Prvý držiteľ. (stagnuje)

A3 - A? ??? Tofej - SZM Trofeje sú vo vývoji. Navrhnúť oblasť ocenenia, dať jej meno, venovať cenu môže každý. O Diplom sa postará SZM a.s. Slovenská príslušnosť nie je podmienkou. Cena sa musí vzťahovať ku klasickému maratónu.

B - KÓTY - Zberačské ocenenia

B1 - Kóta 50 - Nástenkové privítanie nového člena SZM, ktorý má svojich 50 behov dlhších, alebo rovných 42,195 km podložené zoznamom a o členstvo v SZM prejaví záujem.

B2 - Kóta 100 - Kultová a najviac cenená zberačská hranica. Za stovku zberačských akcií prináleží členovi Tričko s motívom 100 maratónov na mojom konte a Titul viceprezident SZM a. s..

B3 - Kóta 200 - za 200 akcií, alebo Druhý dych.

B4 - Kóta 300 - alebo Tristo hrmených.

B5 - Kóta XXX - za každú ďalšiu stovku akcií po 300-ke.

B6 - Kóta FN365 - je kóta zameraná  Františkom Novotným. Nesie jeho, napriek tomu, že na nej zatiaľ nestál. Dosiahne ju každý, kto odbehne 365 behov dlhších, alebo rovných 42,195 km.

Prvý držiteľ. Prvý Slovák.

B7 - Ročníková kóta Jury Březiny - Kóta zameraná a zdolaná českým zberačom, Rytierom štíhlej postavy. K dosiahnutiu kóty je potrebné v kalendárny roku zaknihovať toľko, alebo viac akcií, aký má ročník narodenia. Napríklad 1939 = 39 akcií, 1952 = 52 akcií. 

B8 - Forestova veková kóta - Kótu zameral Tomáš Forest Kalina, ako protiváhu Ročníkovej kóty Jury Březiny, mladíkom nedostupnej. Treba získať toľko, alebo viac akcií, aký je vek zberača v príslušnom roku. 

C - DIPLOMY okrem už uvedených

C1 - Sláva nesmrteľná - do nástenky tesaná. Diplom za vážne, ale aj veselé skutky, lebo: „Kto si hraje, nezlobí". (stagnuje)

C2 - 50 haliernik - Bol zrušeNý. 

C3 - Pohár Anjela skazy - Dvojboj Liptovský maratón / Perla zanikol so zánikom Liptovského maratónu. 

C4 - Český rekord - v počte maratónov za príslušný kalendárny rok. Diplom za prekonanie Českého rekordu. 1.2.3.4..

D - AKADEMICKÉ ZBERAČSKÉ TITULY doposiaľ udelené

D1 - RunDr. - Za objav prevratnej Teórie rekreačnej relativity ho získal v roku 2006 Miroslav Krumer. Certifikátom je Diplom.

D2 - SlovRek, CesRek. - Získava automaticky každý člen SZM, ak sa jeho meno objaví v Tabuľke rekordov SZM a. s.

E - SMUTNÁ KNIHA, ktorej sa nikto z nás nevyhne

E1 - Opustili nás v drese SZM je smutná časť Nástenky, ktorá je koncom nie len Herkulovej kategorizácie ocenení SZM a. s., ale aj definitívnym. (Kiež by stagnovala)