Bratislavský Hamburg 22/2

(celkovo / tento rok)

ORGANIZÁTOR: Buldog & Gepard Team

DÁTUM: Sobota - 06. 11. 2021

MIESTO: Bratislava, Sad Janka Kráľa, južný breh Dunaja pri moste SNP.

ŠTART: 9:00 hod., v najbližšom mieste parku k mostu SNP.

PARKOVANIE: pozdĺž Viedenskej cesty.

TRAŤ: 1691 m dlhý asfaltový okruh v parku s minimálnym prevýšením.

OSVEDČENIE: o zmeraní trate.

KATEGÓRIE: bez kategórií.

ŠTARTOVNÉ: bez poplatku.

CENY: bez cien.

OBČERSTVENIE: vlastné.

PRAVIDLÁ: Preteká sa podľa Hamburgových pravidiel.

Oficiálny rozhodca nie je podmienkou, ani vylúčený. 

Čas si meria každý sám, zároveň kontroluje ostatných.

Je možné bežať ľubovoľný počet kôl. 

Vo výsledkoch budú iba tí (nie je podmienkou účasti), ktorí nadiktujú nacionálie organizátorovi.

Výsledky radíme najprv podľa odbehnutej vzdialenosti, potom podľa dosiahnutých časov.

Trate dlhšie, alebo rovné 42,195 km, sú platné akcie SZM.

MAPA: Plán trate.

INFORMÁCIE: 42195.sk

mail: marcel.burkert@gmail.com

mobil: ???

 alebo: KNIHA SZM.