Janko Kráľ & Mišo Holík

&

Miroslav Helia & Laco Findl

  &

eN

 

uvádzajú

 

C E R T I F I K O V A N Ý

1691 metrový okruh

 

v Parku Janka Kráľa v Bratislave, vymeraný pri príležitosti

 

 

 1. Bratislavského Hamburgu,

 12. 3. 2011.