6. Kolárovský trojkráľový maratón,

polmaratón a 4členná štafeta na maratón

Organizátor: Maraton Klub Kolárovo - Maraton Klub Gúta;

Informácie: zselyizoltan@post.sk; www.kolarovomaraton.wbl.sk,

Miesto: Kolárovo, okres Komárno

Štart: 3. januára 2016 /nedeľa/ o 10,00 hod. – výstrelom z dela na Tržnom nám.; prvých 6 km v doprovode „tradičných Maďarských jazdcov“ – na koňoch;

Cieľ: Tržné námestie;

Prezentácia: 3.1.2016 od 8,00 hod. do 09,40 hod. Mestský Kultúrny Dom (Kostolné nám.)

Štartovné: do 28.12.2015:

maratón a polmaratón 10.- € / osoba;

štafeta na maratón 30.- € / 4 členné družstvo;

Štartovné v deň preteku - 3.1.2016:

maratón a polmaratón 13.- € / osoba;

štafeta na maratón 40.- € / 4 členné družstvo;

Štartovné je možné uhradiť:

bankovým prevodom na bankový účet 5067016202/0900 /Slovenská sporiteľňa

poštovou poukážkou na adresu: Maraton Klub Kolárovo - Mraton Klub Gúta, Školská 43, Kolárovo 946 03.

V každom prípade je nutné uviesť v "Poznámke" meno bežca, za ktorého je uhradené štartovné a zvolenú trať!

Podmienka štartu na maratón: vek nad 18 rokov. V každej z vypísaných disciplín sú pretekári povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky;

Časový limit na maratón:

cieľ - 6 hodín,

obrátka 23,5 km – 3 hodiny 15 minút,

obč. stanica 33,2 km – 4 hodiny 40 minút.

Pretekár, ktorý nestihne časový limit, bude z pretekov vyradený a odovzdá štartové číslo organizátorovi.

Predčasný štart: 3.1.2016 o 09,00 hodín – Pre pomalších na vlastnú žiadosť, ktorí by nestihli „časové limity“. Musia byť odprezentovaní do 08,30 hod..

Trať 42,195 km: presne vymeraná trať s asfaltovým povrchom. Kolárovo (7 km v meste) - Vrbová nad Váhom - smer Kava obrátka – Kolárovo (2 km v meste);

Trať 21,1 km presne vymeraná trať s asfaltovým povrchom. Kolárovo - smer Vrbová nad Váhom - obrátka - Kolárovo;

Štafeta 42,195 km - totožná s traťou maratónu;

Prevýšenie: trať je rovinatá, najvyšší bod Vážsky most pri Kolárove;

Upozornenie: Každý účastník beží na vlastnú zodpovednosť!

Vekové kategórie:

maratón muži: 18-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-100;

maratón ženy: 18-35, 36-100;

polmaratón muži: 18-30, 31-40, 41-50, 51-100;

polmaratón ženy: 18-30, 31-40, 41-100;

4 členná štafeta bez vekových kategórií;

Ceny:

Účastnícka medaila po dobehu pre každého prihláseného bežca, bežkyňu;

Pohár pre prvých troch  v každej kategórii;

Darček pre piatich najrýchlejších v každej kategórii;

Ocenenie najstaršieho účastníka v maratóne a polmaratóne;

Ocenenie pre najlepších bežcov z Kolárova;

Vyhodnotené budú len vekové kategórie, kde bude minimálne 5 bežcov. Pri nižšom počte bude kategória zlúčená s nižšou vekovou kategóriou;

Šatňe, sprchy: v športovej hale;

Nocľah: Za cenu do 8.- €, Športová ubytovňa v Kolárove. Objednávať vopred na zselyizoltan@post.sk

Informácie pre 4 člennú štafetu:

Trať 42,2km je rozdelená na 4 nerovnomerné úseky: /9km; 9,3km; 10,5km; 13,4km;/ 

1. úsek: dĺžka 9km /štart, beh v meste Kolárovo a na hrádzi rieky Váh/; výmena štafety pri 2 občerstvovacej stanici;

2. úsek: dĺžka 9,3 km /beh pod hrádzou až do obce Vrbová n.V./; výmena štafety pri 4 občerstvovacej stanici;

3. úsek: dĺžka 10,5 km /Vrbová n.V., obrátka maratón, Vrbová n.V.,/; výmena štafety pri 6 občerstvovacej stanici - ktorá je totožná 4 občerstvovacou stanicou;

4. úsek: dĺžka 13,4 km /Vrbová n.V., Kolárovo CIEĽ,/

Štvrtý člen štafety v cieli prevezme 4 medaily pre každého člena štafety;

Prepravu na miesta odovzdávok a do cieľa si štafeta zabezpečí vo vlastnej réžii.

Vozidlá na prepravu pretekárov odstavujte podľa pokynov usporiadateľov, aby neprekážali bežcom. Odovzdávkové územie bude vyznačené. Mimo toto územie bude odovzdávka neplatná a štafeta nebude klasifikovaná.

Člen štafety môže bežať viac úsekov. Napríklad prvý, aj štvrtý.