Zľava: Lev ČSReNský, BežceNci, Milan SeveN metrový.
Foto: eN, Zdeněk Krchák.

6. ČSOB BM - Bratislava, 27. 3. 2011

Výsledky

Nekonečno nekonečný, teda 88. MMM, má To je najvhodnejší čas na pravdivý príbeh

o smutnej ČSSR hviezde, bielom kamieNku, moc nahnevanej naďmame, Evke Zvolenskej, nezahodenej tabuľke, Milanoch prostovlasom i seveN metrovom a samozvanom udavačovi v detskej čiapočke a novučičkých čiernych rukavičkách, ktoré mu pristali aspoň tak, ako s nimi pristál on bruchom na asfalt. Ale aj o boji so silami pekelnými, šíriacimi poplašné myšlienky, ktoré nesplodila skutočnosť, ale iba prianie. 

Možno sa niekomu nami určeNý najvhodnejší čas javí skôr ako obzvlášť nevhodný. Nikoho o našej pravde nepresviedčame. Pre nás je to naozaj čas najvhodnejší, lebo ide o vybalansovanie duševnej rovnováhy.

Mesiac pred 6. ČSOB BM frčal Kvíz o MMM. Poučná záležitosť, ktorá eN obrala o čas, prideleNý BM. Vznikla tak nerovnováha, z ktorej je možné vyhovoriť sa hovormi o NajmeNšom veľkom maratóne na svete, presne v časovom pásme Najmierečnejšieho maratónu. Na svete, ako inak.


foto: Peter Vojtek