10. 1. 2012 - Utorok

2163.

Nejdeme zrovnávať Nacionálny a Trojkráľový beh mierečný. To oné uchovaj. Odlišujú sa snáď vo všetkom, čo by sa porovnávať dalo, okrem vzdialenosti od štartu do cieľa. Neprekrývajú sa ani v "národovectve". 

Nacionálny počin Podľa nás iba z prach sprostej vypočítavosti, "národnosť" dokonca vpašoval do názvu podujatia. Iba vďaka tomu zarezonoval v ušiach vzdialeNého pozorovateľa. 

Trojkráľový počin ho vopred nedeklamoval a pre pozorovateľa tak isto vzdialeNého, zarezonoval aj v maile do Zoliho?

Zselyi Zoltán

7. januára 2012 17:11

Ahoj Miro!

Prosím Ťa o zverejnenie výsledkov 2.Kolárovského trojkráľového maratónu v rubrike "výsledky"

Štart o 10:00 hod. na výstrel z dela, s doprovodom 8 koní a 1 koča.

Teplota: + 5 °C.

Severozápadný vietor miestami až 90 km/hod.

Rozhodca: Ing.Morvaiová Katarína

Výsledky: Ing. Morvaiová Katarína

Chválime Zoliho, že v večer Trojkráľový výsledky naťukal do KNIHY. Ale pindáme, že rokov narodenia prosté. Rezultáty sme bezodkladne učesali a zavesili do sekcie VÝSLEDKY. Samozrejme bez dela a koní, čo sa nám javilo, ako informácia nepodstatná, zvyšujúca písmeNkovú spotrebu.

Chválime Zoliho, za mail s výsledkami vo Worde, ale pindáme stále, lebo informácia o letokruhoch v nich stále chýba. Ale sú v nich uvedené už štartové čísla, tak vieme povedať,  


že s Vilkom Svetobežným u kanónu stál Drahoslav Masarik.

Keď spomíname štartovací protipancierový kanón, niet lepšieho modelu, ako PT vzor 42. Minuloročný bol predsa len máličko nadmierečný. Vzor by mohol v mierečných výsledkoch figurovať. 

Tak nech to teda para tlačí, budú pri ňom aj tí Honvéd lovaglás. Aj keď veľkomaďarské výjavy vnímajú Slováci sloveNskej národnosti trochu inak, ako južní ľudia. Nech má Zoli dušu na mieste.

Vilkov doják je veľká pochvala zaslaná organizátorom do Kolárova. Javí sa nám, že je vyslovená viac od srdca, ako veľká dojáková pochvala na adresu Nacionálneho počinu medzi Bratislavou a Devínom. Ale to je skôr prianie, ako istota. Istotu pozná jedine Vilko.

Vilko, rodený pretekár, bežal prvý maratón v M70-tkovom drese.  Preto nás zaujímalo, čo na to povie vekový nôž. 

Nepovieme, ako vyznel jeho relatívny súboj s menej letokruhovými typmi. Šak pindáme na Zoliho, že nevydodal ročníky narodenia. A keď sa pindá, niet času zhľadúvať to, čo by mal každý organizátor vložiť do výsledkov.

Doplnili sme ročníky iba našim, už ohováraným inostrancom a Majstrovi rovného tempa, ktorý využil v boji s vetrom silu, získanú v triathlone, ktorý je jeho dominantným športom.

Ak si myslíte, že Vám to v 2163-ke vyzvoníme, tak na to zabudnite. Ak budete dobrí, povieme to zajtra. Ale aj to iba možno. 

Dvojjazyčnosť nie je plezír
Lebo aj za Masaryka
mohli južní ludé ríkat
rodnou rečou v tom to väzí

Dvojjazyčnosť nie je zrada
Matky krásota milota
aj na druhej strane plota
platí Rodná reč paráda

Dvojjazyčnosť na tabuli
je príspevok k spolužitiu
Za špatný koniec nechyť ju
Z toho čerpali by nuly

naciochemikálie