31. 12. 2016 Sobota

4008.

V tom vidím jedno veľké úskalie.

Aké KamieNko môj?

Predsa vzatie. Myslím doPeklaVzatie predsavzatia.

JedeN z možných koncov snahy o splneNie. Ale aspoň sa pokúsim.

Ak dobre rátam, chýba päť správ. To nedáš...

Ďakujem za podporu KamieNko môj.

Neskáč mi do reči! Nedáš bez mojej pomoci. Načiaram témy:

Čo ma vytáča.

Mierečný palec 2016 hore.

Mierečný palec 2016 dole.

Uvidíme.

Foto 2016.

Poriadne širokouholné témy.

Iba pre uvraveNé huby. Bez šetreNia písmeNiek neohovoriteľné. Bez mojej odbornej pomoci detto. Zastavím ťa, ak začneš do témy vnikať zbytočne hlboko.

Čo prvé?

Utekanie. Potom zúradovanie, ak bude čo. Potom poviem čo ďalej.

KamieNko môj, je čo! Zúradované. Predsavzatie nech vezme čert! Som tak unaveNý bojom, že nočnú ťahať nemôžem. Keby som ťahal, novoročný eNeM431/001, na LETku!, ma rozláme horšie, ako neuvareNú špagetu.

Šlo to prenáramne ztuha

Asi za trest že zavádzal

Kto ho na letisku hľadal

zistil že ikonou luhal

Rozkliknutie BOHovské je